đảng Vì Dân

 • Bởi Hồ Gươm
  21/12/2012
  14 phản hồi

  Trong đấu tranh, muốn thành công thì phải tạo được thế Chủ Động. Ngay cả thế Thủ thì cũng phải THỦ như thế nào, và khi cần Lùi thì phải LÙI ra sao cho có lợi nhất.

  Kinh nghiệm các nước thoát khỏi cảnh độc tài từ chế độ Cộng sản hoặc quân phiệt, đều có một yếu tố mà Việt Nam chưa có là Điều Kiện Biểu Tình Đông Người.

  Sức mạnh quần chúng chỉ có ý nghĩa thực dụng khi có điều kiện tập trung sự hiện diện của một khối lớn quần chúng, hoặc ý chí vùng dậy của đông đảo người dân cùng một lúc, cùng một hướng, và cùng một mục tiêu.

  Bởi Hồ Gươm
  20/12/2012
  5 phản hồi
  the-art-of-dialogue-homepage.jpg

  Tóm lại, tuy những sự lên tiếng thể hiện thiện chí đối thoại với CSVN ở thời điểm này chưa hợp thời song vẫn vô cùng cần thiết để minh định chủ trương cho một thời điểm sẽ tới -- khi biến động lớn xảy ra. Ở bối cảnh nghiêm trọng này, Việt Nam cần có một giải pháp chính trị có khả năng tạo sự ổn định sớm -- tốt hơn là dồn CS vào thế phải quyết tử vì nhu cầu sinh tồn.

  Chuỗi đối thoại nhân quyền giữa Mỹ và CSVN có lắm trở ngại nhưng không phải vì thế mà tương lai đối thoại của Việt Nam sẽ không xảy ra. Thực tế chưa có đối thoại, và ở tương lai cũng còn nhiều nhiêu khê nhưng lúc nào thì nhu cầu hóa giải các vấn đề Việt Nam bằng con đường hòa bình vẫn cần có ưu tiên lớn nhất.

  Bởi Hồ Gươm
  08/12/2012
  1 phản hồi
  12.gif

  Lời kêu gọi "tổ chức mít tinh phản đối những hành động gây hấn những ngày gần đây của nhà cầm quyền Trung Quốc" bởi nhóm 42 nhân sỹ, trí thức (được thông báo vào ngày Thứ Sáu 7/12/2012) phần lớn nhắm vào những người yêu nước ở Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là câu hỏi cho những người Việt có cùng trăn trở ở ngoài nước: Có lợi hay không, và có nên chính thức ủng hộ thành phần đứng tên vốn đã hoặc đang là đảng viên Cộng sản?

  Câu trả lời là: Vâng! Tại sao lại KHÔNG?

  Bởi Hồ Gươm
  07/12/2012
  7 phản hồi
  image001.png

  Đảng Vì Dân chủ trương đấu tranh quyết liệt để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa đất nước song lúc nào cũng sẵn sàng dành cơ hội cho các giải pháp chính trị ôn hòa, trong đó có việc đối thoại để tìm kiếm phương thức tháo gỡ các bế tắc chính trị của nước ta. Vấn đề là đối thoại ở đâu, trong điều kiện nào và với mục tiêu gì.

  Bởi Hồ Gươm
  04/12/2012
  17 phản hồi
  danluan_b09.jpg

  Nhằm trả lời thắc mắc của nhiều người, đặc biệt là từ một số thân hữu và cơ quan truyền thông, VPLL Đảng Vì Dân Việt Nam trân trọng trình bày quan điểm và ý kiến của tổ chức về một số điều trọng yếu đã được nêu lên, như sau:

  1. Đảng Vì Dân Việt Nam chủ trương dân chủ hóa Việt Nam bằng con đường Tổng Tuyển Cử Tự Do, với sự giám sát của các cơ quan nhân quyền quốc tế. Trong tiến trình vận động, đối thoại đa phương được xem là nỗ lực cần thiết để tạo sự cảm thông, tin tưởng cho việc hợp tác nhằm tìm kiếm điều kiện tháo gỡ các bế tắc chính trị của Việt Nam.

  2. Đảng Vì Dân Việt Nam quan niệm rằng đối thoại với nhà nước CHXHCNVN (NNVN) chỉ là nỗ lực song song với các phương thức đấu tranh đang có; và không phải là một hình thức công nhận sự lãnh đạo độc quyền của đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay cả trong thời gian diễn ra việc đối thoại, mọi sách lược đấu tranh đang có đều cần phải được tiếp tục thực hiện cho đến khi Việt Nam có tự do và dân chủ.

  Bởi Hồ Gươm
  10/07/2012
  0 phản hồi

  Khi mọi giới, mọi thế hệ đều hăng hái xuống đường và công khai khôi hài hoá những cuộc tra hỏi, bắt bớ, tạm giam... thì chữ SỢ trong người dân đang dần dần biến mất. Một khi người dân không còn SỢ, hàng hàng lớp lớp người yêu nước chống nô lệ, độc tài, tham ô và bất công sẽ đứng dậy. Khi nhà cầm quyền tiếp tục làm những điều nghịch lý, bất nhân khiến nhiều người phẩn uất đến độ "nổi điên" lên, dám bất chấp hiểm nguy, hậu quả... thì ngày đó Việt Nam có thể cũng sẽ diễn biến như Bắc Phi, Trung Đông!

  Bởi Hồ Gươm
  14/06/2012
  0 phản hồi

  Đối với Việt Nam chúng ta, sự nghiệp Dân chủ hóa nước nhà còn mang nặng nhiều ưu tư. Mặc dù các tổ chức chính trị trong nước đang nỗ lực hết mình đấu tranh chống chế độ Độc Tài Cộng sản, nhưng đã bị nhà cầm quyền đàn áp thô bạo, nhiều chiến sĩ dân chủ bị giam cầm trong tù ngục. Người dân vẫn còn bị chế độ kìm kẹp và cảm thấy bế tắc cho con đường giải phóng chính mình khỏi ách độc tài. Mọi thành phần Dân Chủ đều nhận thấy cần có một sự liên kết giữa các tổ chức chính trị Việt Nam, cũng như với phong trào Dân Chủ quốc tế để tạo nên sức mạnh tổng hợp.

  Bởi Hồ Gươm
  06/05/2012
  4 phản hồi

  Sau khi ra tù, Ký giả Trương Minh Đức đã công khai khẳng định lập trường và tinh thần tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi của đất nước và đồng bào Việt Nam.

  Đảng Vì Dân Việt Nam tuyên dương Ký giả TRƯƠNG MINH ĐỨC về quá trình dấn thân hoạt động, giữ gìn đạo đức người cán bộ chính đảng, và nêu cao tinh thần đấu tranh giải trừ nạn độc tài, tham ô và bất công ở Việt Nam.

  Đảng Vì Dân Việt Nam đồng thời trân trọng cảm ơn sự yểm trợ tinh thần của Hội Human Rights Watch, Hội Ký giả Không Biên giới, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và một số chính phủ các nước Âu Châu, Khối 8406, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, các cơ quan nhân quyền, truyền thông, báo chí quốc tế và Việt Nam, cùng toàn thể đoàn thể bạn.

  Bởi Hồ Gươm
  13/03/2012
  1 phản hồi

  Giải quyết các bế tắc chính trị để đất nước thật sự có dân chủ, tự do là nhu cầu tiên quyết để phát triển quốc gia. Tuy nhiên, muốn xã hội phát triển một cách lành mạnh thì nền tảng đạo đức cần phải được tích cực phục hồi và bảo tồn liên tục. Với các chức năng tự nhiên của tôn giáo trong vai trò lãnh đạo tinh thần, văn hoá và giáo dục, các tôn giáo sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng một nước Việt Nam mới với tinh thần nhân bản - một yếu tố then chốt để xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ đúng nghĩa.

  Bởi Hồ Gươm
  18/02/2012
  4 phản hồi

  Nếu quân đội đứng về phía nhân dân và liên minh các lực lượng đối lập đủ mạnh để làm chủ tình hình và có khả năng lãnh đạo quốc gia, thì tình hình sẽ sớm được ổn định. Theo đó, một chính phủ lâm thời sẽ được thành hình và Tổng Tuyển Cử Tự Do cần diễn ra nhanh chóng để tránh tình trạng nhà nước phải lệ thuộc vào ảnh hưởng của quân đội (tương tự như khó khăn của hiện tình Ai Cập).

  Bởi Hồ Gươm
  08/02/2012
  2 phản hồi

  Làm sao để chấm dứt nạn độc tài, tham ô và bất công ở nước ta mà không phải trải qua bạo động với lắm tang thương và đổ vỡ... là điều mà những người đấu tranh với tinh thần nhân bản sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Phần còn lại là ở thái độ cụ thể của đảng và nhà nước CSVN.

  Bởi Hồ Gươm
  18/01/2012
  3 phản hồi

  Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cần có một cuộc cách mạng xã hội thực sự với phạm vi rộng lớn. Một cuộc cách mạng xuất phát từ các tầng lớp nhân dân, đấu tranh cho quyền lợi trực tiếp của người dân, đó là: Tự do, dân chủ, nhân quyền và ấm no hạnh phúc. Từ đó sẽ tiến tới xây dựng một xã hội Việt Nam mới với nền tảng dân chủ và nhân bản.

  Bởi Hồ Gươm
  18/01/2012
  0 phản hồi

  “Dân chủ hóa xã hội là một nhu cầu khẩn thiết của đất nước. Dân chủ cũng là yếu tố xã hội có và đủ để Việt Nam có thể vượt ra khỏi tình trạng khủng hoảng mọi mặt hiện nay, để có thể phát triển được một cách bình thường và nhanh chóng”.

  Bởi Hồ Gươm
  15/01/2012
  3 phản hồi

  Chúng ta đang đối đầu với một thử thách lớn là tiến hành việc thay đổi như thế nào để công lý được thực thi, công bằng được phục hồi mà dân tộc ta không phải chứng kiến thêm cảnh tương tàn, đổ máu. Chúng ta không không thể để cho bạo lực, hận thù… trở thành động lực thúc đẩy sự đổi thay. Nước Việt sẽ phải có Dân Chủ, người Việt sẽ phải có Tự do song chúng ta phải kiên quyết TRÁNH đánh đổi bằng máu xương của bất cứ thành phần dân tộc nào, kể cả thành phần cầm quyền bất nhân bất xứng hiện nay.

  Bởi Hồ Gươm
  19/10/2011
  2 phản hồi

  “Dân chủ là một quan niệm tổ chức xã hội có khả năng đáp ứng nguyện vọng của đại đa số nhân dân, và ngăn ngừa những khuynh hướng lạm dụng quyền thế, bạo lực hay chuyên chế lãnh đạo của một cá nhân, một đảng phái hay một thế lực liên kết chính trị” *

  Bởi Hồ Gươm
  10/10/2011
  9 phản hồi

  “Trong cuộc đấu tranh này, bom đạn sẽ được thay thế bằng lý trí, tình thương và kiến thức. Bởi lẽ đây là một cuộc đấu tranh ôn hòa và nhân bản – một cuộc đấu tranh quyết liệt với thành phần độc tài, tham ô nhưng nhất quyết không để cho một thành phần dân tộc nào trở thành nạn nhân của chế độ mới.”

  Bởi Hồ Gươm
  26/09/2011
  1 phản hồi

  Khi bị bắt vào ngày 21/04/2010, nhà cầm quyền CSVN cáo buộc chị Phạm Thị Phượng "âm mưu khủng bố" nhưng không trưng ra được bất cứ tang vật, chất nổ, vũ khí hay kế hoạch khủng bố, ám sát nào.

  Chứng cớ hoạt động mà cơ quan an ninh CSVN truy tập được là tài liệu hướng dẫn kế hoạch phát động phong trào quần chúng đấu tranh nhằm gây bất ổn chính trị, tạo áp lực cô lập đảng CSVN phải chấp nhận một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do; và một ngân khoản hiện kim nhỏ là $4.500 mỹ kim.

  Bởi Admin
  28/04/2010
  26 phản hồi
  Chủ đề: Pháp luật

  Ngày 28.4, Lãnh đạo Cục Chống khủng bố, Tổng cục An ninh - Bộ Công an cho biết vừa phá tan âm mưu khủng bố đặt bom gây nổ vào dịp lễ 30.4 của tổ chức khủng bố dưới tên gọi “Đảng vì dân” do Nguyễn Công Bằng và Trịnh Thị Ngọc Anh cầm đầu, chỉ đạo cho Phạm Thị Phượng (ảnh) thực hiện.