Đặng Văn Âu

 • Bởi Hồ Gươm
  17/01/2014
  3 phản hồi

  Kêu gọi người trong nước đổ máu để lật đổ cộng sản. Vậy tại sao ông Âu không tự mình làm trước? Năm 2011 ông có về Việt Nam sao ông không xuống đường, giăng biểu ngữ nằm lì để khởi động cuộc tranh đấu? Ông không sợ chết bên Mỹ thì có lý do gì sợ CA trục xuất hay tù tội. Ông “tuyên chiến” với cộng sản sau khi đã bay về Mỹ an toàn, bỏ mất dịp may hiếm có. Rất nhiều nhà tranh đấu hải ngoại muốn visa như ông nhưng không dễ gì có được.

  Bởi Admin
  06/01/2014
  10 phản hồi

  Năm 2013, Kiến nghị về sửa đổi hiến pháp đã thu được 14.785 chữ ký, một mức kỷ lục, là một thước đo của công luận. Trong năm 2014 chắc chắn sẽ có những kỷ lục mới, mặc cho ai đó dèm pha và đứng ngoài mai mỉa.

  Bởi Khách
  07/05/2013
  18 phản hồi
  saw_and_rope.jpg

  Mũi nhọn cần tập trung tiến công trong giai đoạn này là các nhóm lợi ích đang lũng đoạn đảng và đất nước.

  Bởi Hồ Gươm
  05/05/2013
  7 phản hồi

  Ý thức rằng chúng ta cần đoàn kết để có sức mạnh lật đổ một bạo quyền nhơ nhớp, tham nhũng, lưu manh, nhưng thú thực tôi không thể đoàn kết với những người có đầu óc như Tướng Vĩnh. Tôi triệt để chống lại những kẻ tòng phạm dựng lên một Nhà Nước chuyên chính, mà nhất định không chịu nhận lãnh trách nhiệm của mình, lại còn tuyên dương kẻ ác như Cha Già Dân Tộc. Đó là quyết tâm của tôi; chứ không phải quá khích! Mong bạn Nguyễn Thành Công hiểu như vậy để chúng ta có thể bắt tay nhau trong hành trình giải phóng dân tộc mau chóng thoát ra khỏi tình cảnh nô lệ Tầu do bọn cầm quyền, hậu duệ của ông Hồ, tiếp tục bán nốt phần đất còn lại của cha ông chúng ta.

  Bởi Khách
  30/04/2013
  58 phản hồi

  (Nhân đọc bài Trách nhiệm với non sông của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, tôi viết thư này muốn trao đổi, tâm sự với các bạn chống cộng quá khích, nếu bạn không phải là những người chống cộng quá khích thì không nên đọc).