Đảng CSVN

 • Bởi Khách
  04/09/2010
  0 phản hồi
  dam_cuoi_chuot.JPG

  Thử điểm lại những bước của đảng cộng sản Vn

  Tôi nhớ cách nay vài năm, sau chuyến đi Mỹ trở về, ông Dũng cùng đoàn người của ông đi thăm và khảo sát khu vực miền Trung. Lúc đó ông có tuyên bố với báo chí rằng khu vực này trong tương lai sẽ được đầu tư xây dựng vào khoảng hai mươi tỉ Mỹ kim.

  Bởi Khách
  03/09/2010
  0 phản hồi

  Những điều góp ý thẳng thắng này xuất phát từ lòng yêu nước và mong đất nước VN sớm trở nên quốc gia tự chủ, giàu có, hùng mạnh, nguời dân sống trong một xã hội tự do dân chủ thực sự tiến bộ.

  Bởi Admin
  31/08/2010
  0 phản hồi

  Cựu đại sứ CHXHCNVN tại Thái Lan, ông Nguyễn Trung vừa có một bài viết góp ý, dài 88 trang, với Đại Hội Đảng kỳ 11. Với nhan đề Trách Nhiệm Lịch Sử, bài viết đã phân tích những vấn nạn của đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam trong suốt 35 năm qua. Ông cũng đưa ra những khuyến cáo thay đổi cần thiết trong đường lối của lãnh đạo đảng, trong mục tiêu phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc.

  Bởi Admin
  31/08/2010
  6 phản hồi

  Cũng những ngày này 22 năm trước (1988) tôi khởi sự cầm bút viết những suy tư của mình về xã hội. Với thói quen “tư duy trừu tượng”, một cách lô gích và hệ thống, của khoa học tự nhiên, tôi tìm đến cội nguồn của mọi vấn nạn xã hội Việt nam (để tự giải đáp cho mình) không mấy khó khăn, mà tôi biết chắc rằng mình chẳng tài cán gì, bất cứ ai trung thành với tư duy khoa học cũng đều đi đến kết luận tương tự.

  Bởi Khách
  30/08/2010
  0 phản hồi

  Trải qua bao kỳ Đại hội, kể cả đến thời gian này chuẩn bị cho Đại hội 11, có một điều khoản của Điều lệ chưa hề được đưa ra thảo luận, đó là khoản 5 điều 9, vẫn hiệu lực cho đến nay, Điều lệ Đảng Đại hội toàn quốc lần thứ 10 năm 2006 tiếp tục thông qua, đoạn: "... Ðảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên cho đến Ðại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Ðảng. Cấp ủy có thẩm quyền nghiên cứu xem xét ý kiến đó; không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số".

  Bởi Admin
  30/08/2010
  17 phản hồi
  Loc4.jpg

  Nhưng nói dân chủ thì không đơn thuần là những quyền như thế mà còn là mối quan hệ giữa nhà nước với người dân. Cơ chế người dân hưởng quyền dân chủ, đồng thời còn có thể tham gia vào việc quyết định công việc của đất nước. Vấn đề này rất cơ bản. Công việc của đất nước mà lọt vào tay một số người nào đó, người dân không biết gì cả thì không thể dân chủ được. Dân chủ là người dân được hưởng quyền tự do dân chủ nhưng đồng thời một trong những quyền đó là quyền tham gia vào những công việc của xã hội, tham gia quyết định công việc xã hội.

  Bởi Khách
  18/08/2010
  0 phản hồi

  Ở các quốc gia Dân Chủ như Hoa Kỳ, Pháp, quyền của báo chí, truyền thông gần như tối thượng, nhưng không hoàn toàn tuyệt đối, bởi vì tối thượng hơn hết là quyền lợi và an ninh của Tổ Quốc, do đó, báo chí có bổn phận dừng lại ở giới hạn này.

  Bởi Admin
  17/08/2010
  1 phản hồi
  images1714680_dat2.jpg

  Dân khổ tại ai, do ai? Có phải do bọn đế quốc câu kết với các thế lực thù địch gây nên hay không? Câu hỏi này thiết tưởng phải do chính đảng cộng sản Việt nam, nhà nước Việt nam đặt ra và có trách nhiệm trả lời trước dân vì đảng là “công bộc của dân”.

  Bởi Admin
  14/08/2010
  12 phản hồi

  Hãy cùng nhau vất bỏ thẻ đảng để sang trang lịch sử. Không chỉ thuần để giữ nguyên bờ cõi, mà còn để kiến tạo bệ phóng cho đất nước cất cánh, con người thăng hoa.

  Bởi Khách
  13/08/2010
  3 phản hồi

  Kết quả kiểm tra nhiều tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội 10 cho thấy việc vi phạm trong sử dụng tiền bạc tăng nhiều và có ở khắp nơi.

  Bởi Admin
  13/08/2010
  3 phản hồi

  Báo chính thống bỏ qua các sự kiện nóng này chứng tỏ báo chí không phải là cơ quan ngôn luận của nhân dân… Báo chí chỉ dám đăng các tin nóng này khi nó đã nguội lạnh và được phép…

  Bởi Admin
  12/08/2010
  2 phản hồi

  Cái mà phong trào dân chủ hiện nay đang cố thay đổi, không phải Đảng CS, mà là cơ chế độc quyền. Chúng ta đang muốn tạo ra một cơ chế công bằng hơn, để giám sát những nhà lãnh đạo và buộc họ phải công khai - minh bạch và tuân thủ pháp luật (chứ không phải tự nguyện, thích thì làm, không thích thì thôi nữa). Khi có một cơ chế như vậy, nếu Đảng CS chứng minh bằng thực tế rằng áp dụng CNXH có thể đem lại tốc độ phát triển cao, ổn định và công bằng hơn các đảng phái áp dụng CNTB; chắc chắn nhân dân sẽ ủng hộ họ. Ủng hộ một cách hết lòng hết sức - chứ không phải ủng hộ một cách ép uổng như hiện nay!

  Bởi Khách
  12/08/2010
  4 phản hồi

  Một qui định rất kỳ cục: bắt buộc phóng viên dự đưa tin đại hội đảng phải là đảng viên.

  Bởi Admin
  09/08/2010
  1 phản hồi

  Nị khéo chọn ghê! Cả triệu thằng cộng sản mới có một thằng có não, mà nó ít khi xài tới lắm nên còn mới! Còn tốt ở chỗ là mỗi khi nó động não suy nghĩ tức là nó sắp có tiền!

  Bởi Khách
  08/08/2010
  0 phản hồi

  Để tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 24 của Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng bộ cơ sở các nơi đang ráo riết tổ chức đại hội. Đi kèm theo đó là các vị trí lãnh đạo được cắt cử, sắp đặt. Để có chân lãnh đạo trong 5 năm tới việc đầu tiên là phải có chân trong Đảng ủy khóa mới, sau đó tính tiếp các bước tiếp theo là bài học thuộc lòng của những vị đang cố thủ giữ “ghế” hoặc nhấp nhổm leo lên vị trí cao hơn. Chính vì vậy việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ sở như một “đấu trường” mang tính chiến đấu sâu sắc theo đúng nghĩa của nó.

  Bởi Khách
  07/08/2010
  0 phản hồi

  Thật ra tôi từng nói Ông Hồ đã chủ trương đa nguyên rồi. Ai biết chữ nên đọc lại tuyên ngôn cộng sản của Marx- Engel, trong đó hai ông này khuyên những người cộng đồng chủ nghĩa, tức cộng sản, phải biết đoàn kết và hợp tác với các đảng dân tộc - dân chủ. Ông tổ đã nói thế rồi, có gì mà sợ.

  Bởi Admin
  06/08/2010
  1 phản hồi

  Như vậy dấu hiệu “cố ý làm trái…” đã có từ 2007, đã bị phát giác sớm và đương sự (ông Bình) không tự thú vậy mà cơ quan chủ quản cũng như tư pháp chẳng “hỏi thăm” ông ta. Phải chăng sự chậm chạp này đã khiến hâu quả lan rộng, lên tới 80.000 tỷ đồng nợ khó trả?

  Bởi Admin
  05/08/2010
  1 phản hồi

  Ông Nông Quốc Tuấn được Bộ Chính trị “giới thiệu” để đảm nhiệm trách nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Sự giới thiệu này được thể hiện bằng việc ông Trần Lưu Hải, Phó Ban Tổ chức Trung ương đích thân thông báo tại hội nghị Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bắc Giang (vietnamnet). Trên thực tế, việc ông Nông Quốc Tuấn ngồi vào ghế Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang là quyết định của Bộ chính trị.

  Bởi Admin
  05/08/2010
  0 phản hồi

  Muốn nâng cao chất lượng sáng tác văn học thì nếu chỉ bằng việc tạo cơ sở vật chất cho nhà văn thôi thì chưa đủ. Để văn học, nhà văn thực hiện được thiên chức: Hiểu biết, khám phá, sáng tạo…như ý kiến của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tổ chức Hội Nhà văn, các cơ quan quản lý chuyên trách cần xuất phát từ những nét đặc thù của chính trị trong văn học, tạo môi trường cho hoạt động sáng tạo của nhà văn. Chỉ khi tạo điều kiện cho nhà văn thật sự dấn thân được vào các vấn đề mà đời sống xã hội đang diễn ra; chỉ khi nhà văn được pháp luật bảo hộ sự tự do và công khai bày tỏ cảm quan và thái độ chính trị, chính kiến của mình thông qua sản phẩm văn học, thì lúc đó chúng ta mới có nền văn học đúng nghĩa và nhà văn làm đúng thiên chức nhà văn.

  Bởi Admin
  05/08/2010
  3 phản hồi

  Bây giờ, mỗi lần gặp một nhân chứng của thời xưa, nghe chuyện họ kể, tôi lại bần thần hồi lâu. Tôi tự hỏi, các nhà lãnh đạo nói riêng hay tất cả những người tự nhận là “trung thành với Đảng, với lý tưởng cộng sản” nói chung, họ có biết họ đã đánh mất một thứ quý giá lắm hay không? Thứ mà ngày xưa họ đã từng có. Thứ mà giờ đây cực kỳ khó lấy lại.

  Bởi Admin
  04/08/2010
  0 phản hồi

  Rằng, ông này có quan hệ tốt với bộ nọ, ngành kia, ngay thềm đại hội đã xin được tưng đây, tưng đây tiền, rồi các dự án đầu tư sáng tác, các hội nghị chuyên đề, giao lưu quốc tế, quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài… xin được tưng đây. Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến câu nói khá nổi tiếng của người Anh: “Money talk” có thể tạm dịch là “tiền nói” vậy là đồng tiền sẽ nói hộ nhà văn, hay nói cách khác, Nhà văn sẽ nói thay tiền, hay trần tục hơn: Nói theo cái thìa đổ cơm vào miệng.

  Bởi Admin
  03/08/2010
  0 phản hồi

  Nhưng thử nhìn vào thực tế thì thấy, còn đảng Cộng Sản là còn bảo vệ kinh tế quốc doanh, là còn bóc lột toàn dân để nuôi mãi một đám người ăn bám. Chủ trương bảo thủ của đảng Cộng Sản chỉ có nghĩa là chủ trương tiếp tục bóc lột dân để nuôi dưỡng đảng.

  Bởi Khách
  03/08/2010
  0 phản hồi

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có tổng biên tập mới thay cho ông Đào Duy Quát.

  Bởi Admin
  31/07/2010
  1 phản hồi

  Tôi lại nghĩ Mỹ hay Trung Quốc cũng đều là ngoại bang cả. Vận mệnh và quyền lợi của nhân dân Việt Nam phải do chính người Việt Nam tự quyết định và tạo dựng. Không thể dựa dẫm hay trông chờ vào bất cứ thế lực bên ngoài nào, cho dù Mỹ có nền dân chủ tiên tiến hay ông anh láng giềng Trung Quốc phát triển kinh tế hùng mạnh. Chiêu bài “dân chủ" của Mỹ đang áp dụng cho Việt Nam chẳng qua để làm suy yếu Đảng cầm quyền, từ đó nuôi dưỡng những đảng phái chính trị khác thân Mỹ hơn. Giả sử Đảng Cộng sản đổi tên khác và chấp nhận cúi đầu làm chư hầu cho Mỹ để Mỹ được lợi về chính trị và kinh tế thì chắc gì Mỹ đã kêu gào “dân chủ” cho Việt Nam nữa?

  Bởi Admin
  25/07/2010
  3 phản hồi

  Cho đến một ngày, Đảng nhìn quanh sẽ không còn một người ủng hộ, nhìn vào đội ngũ toàn những kẻ biến chất, thoái hóa, xa rời lý tưởng ban đầu. Khi ấy còn cứu vãn được chăng.

  Pages