đám phán nhanh

  • Bởi Sapphire
    08/08/2015
    0 phản hồi

    Không ầm ĩ chiêu bài tốt và vàng nhưng các nước chẳng ai đụng vào lãnh thổ Việt Nam. Kẻ lì lợm xâm lấn lãnh thổ Việt Nam lại là kẻ cứ mở mồm là vanh vách “4 tốt” với “16 chữ vàng”. Cơ chế thị trường cũng như quy luật phát triển của xã hội tự nó thải loại 4 tốt với 16 chữ vàng.