đại hội

 • Bởi Admin
  17/11/2010
  3 phản hồi

  Xin kể một vài tên tuổi và chức vụ của những người tham dự. Có Giáo sư Trần Phương, nguyên Ủy viên trung ương đảng, Phó thủ tướng; ông Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương đảng, Phó thủ tướng; Phó giáo sư Trần Đình Thiên, hiện là Viện trưởng Viện kinh tế; Giáo sư Phan Văn Tiệm, nguyên thứ trưởng bộ Tài chính; ông Việt Phương, nguyên Cố vấn của Thủ tướng; Giáo sư Đào Xuân Sâm, dạy môn quản lý kinh tế tại trường đảng Nguyễn Ái Quốc; bà Phạm Chi Lan, nguyên cố vấn kinh tế của thủ tướng; bà Dương Thu Hương, nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Phó giáo sư Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện kinh tế thế giới; ông Nguyễn Trung, từng là đại sứ ở Thái Lan; ông Vũ Quốc Tuấn, cố vấn chính trị - kinh tế của thủ tướng; Tiến sỹ Lê Đăng Doanh; Tiến sỹ Nguyễn Mại; Giáo sư Lê Du Phong; Giáo sư Nguyễn Đình Hương; Tiến sỹ Lưu Bích Hổ; Giáo sư Vũ Huy Từ; Giáo sư Đào Công Tiến…

  Bởi Khách
  12/11/2010
  5 phản hồi

  Khi lòng tin không còn, mọi tuyên bố của quan chức không còn sức nặng. Người Việt Nam đang thực sự mất phương hướng, làn sóng rút tiền khỏi ngân hàng, đem ký gửi niềm tin vào vàng và bất động sản, đang là mối hiểm họa cận kề đẩy Việt Nam xuống lề vực thẳm. Lãi suất ngân hàng ngày hôm nay đã lên tới mức báo động 18%, khiến người ta mơ hồ hình dung tới địa ngục tài chính thời năm 2008.

  Bởi Admin
  10/11/2010
  0 phản hồi

  Dân chủ không chỉ là nội dung trung tâm của CNXH mà còn là động lực lớn phát triển đất nước và cũng là của CNXH, không dân chủ hóa thật sự sẽ không có đất nước (và nhân dân) vừa giàu vừa mạnh.

  Bởi Khách
  08/11/2010
  2 phản hồi

  Cái yếu nhất của đảng là tính chính nghĩa. Khư khư ôm chủ thuyết Mác –Lênin không tưởng và lạc hậu, đảng đã không còn chính nghĩa để quy tụ lòng người. Nội bộ lãnh đạo đảng phân hóa và chia rẽ là vì thế.

  Bởi Admin
  05/11/2010
  0 phản hồi

  Những từ có xu hướng giảm theo thời gian: cộng sản, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, Mác - Lênin, đấu tranh giai cấp, bóc lột...

  Bởi Admin
  02/11/2010
  0 phản hồi

  Trong thực tế, tôi không hề thấy có một giai cấp công nhân nào lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chỉ thấy một giai cấp công nhân trong thời gian qua (và còn tiếp tục trong thời gian tới nữa) là đối tượng để lợi dụng mồ hôi xương máu và danh nghĩa bởi một thực thể chính trị đậm chất nông dân mang tên là Đảng Cộng sản Việt Nam mà một bộ phận quan trọng trong giới cầm quyền đã mau chóng trở thành tư bản (hoang dã) nhờ tích lũy siêu tốc bằng quyền lực độc tài.

  Bởi Admin
  28/10/2010
  0 phản hồi

  Đảng bộ Hà Nội không bầu những cán bộ tham nhũng, có nhiều nhà đất không rõ nguồn gốc, kê khai tài sản không minh bạch.

  Bởi Admin
  21/10/2010
  0 phản hồi

  Điểm 1 của Quy định số 115 cấm đảng viên không được “nói hoặc làm trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng”. Lẽ ra phải quy định cụ thể là nói trái nhưng với mục đích, động cơ xấu mới cấm; chứ khi góp ý xây dựng để sửa đổi Điều lệ Đảng, sửa đổi Cương lĩnh của Đảng, sửa đổi các quy định (cũ đã lỗi thời) của Đảng chẳng hạn mà cũng cấm “nói trái” thì đảng viên nào còn dám góp ý nữa.

  Bởi Admin
  21/10/2010
  0 phản hồi

  Trong trường hợp Đảng Cộng Sản chấp nhận mô hình đa đảng, thì tôi cho rằng cũng nên có 2 đảng chính tham gia chính quyền để tạo đối trọng, ngoài ra thì không hạn chế số đảng phái nhỏ lẻ khác. Đó là quyền tự do lập hội của người dân. Một trong những quyền dân sự chính trị cơ bản mà nước ta đã cam kết trước cộng đồng quốc tế. Các đảng phái được phép tham gia tranh cử bình đẳng với nhau. Và lúc đó cần có một luật quy định rõ các hoạt động được phép và không được phép của mỗi Đảng phái chính trị. Tôi không nói nhiều về trường hợp này, vì bản thân tôi nghĩ rằng nó khó xảy ra trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay. Vấn đề đa nguyên, đa đảng ở trong nước được coi là một điều “húy kị”, ít người dám công khai nói tới vì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Những tiếng nói kêu gọi đa nguyên, đa đảng không đơn thuần chỉ là “phản động”, “chống phá” mà cái mục đích cuối cùng của những kêu gọi đó là để đạt được một thể chế dân chủ đích thực.

  Bởi Admin
  18/10/2010
  1 phản hồi

  Chủ nghĩa Mác – Lê Nin vẽ ra một xã hội hoàn hảo mà không một người nào chối bỏ, nhưng sau bao nhiêu năm chiến đấu, hy sinh, vật lộn đã có nước nào xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội chưa? Đảng khẳng định đang trong quá trình quá độ, nhưng chính bản thân Đảng cũng không biết được là khi nào thì sẽ xong, vậy thử hỏi làm sao người dân tin Đảng? Đảng hãy thử tìm hiểu xem trong đội ngũ Đảng viên có bao nhiêu phần trăm thực sự tin vào chủ nghĩa Mác – Lê Nin?

  Bởi Admin
  14/10/2010
  2 phản hồi

  Vậy với những gì đang diễn ra trong đời sống kinh tế: Sau PMU 18 rồi đến Vinashin và hàng loạt những vụ án kinh tế làm chấn động dư luận gần đây, chúng ta sẽ thấy vai trò động lực của kinh tế nhà nước như thế nào và có nên tiếp tục duy trì, cổ súy cho những con bệnh chứa chấp những khối u ác, những con bệnh nhiệm độc máu trầm trọng mà không thể chôn, hủy?
  Vậy có cần phải thảo luận xem xét lại cái đường lối đã được nêu trong DTCL lần này không?

  Bởi Admin
  05/10/2010
  0 phản hồi

  Chẳng lẽ những ý kiến không giống Đảng đều thuộc lực lượng chống đảng, là đối tượng đấu tranh, là kẻ thù của đảng? Như vậy, thưa ông Nguyễn Đức Bách, có phải ông cùng với đảng quan niệm Dân chủ là phải nói giống như đảng nói và chỉ được nói những điều đảng cho nói, đảng muốn nghe?

  Bởi Admin
  05/10/2010
  8 phản hồi
  ImageView.jpg

  Tôi đã nhiều lần cố tình tìm ra những điều tốt đẹp nhất mà các văn kiện và ngôn ngữ chính thống của Đảng lúc này lúc khác nói về đề tài này để làm sáng tỏ cho bản thân mình khái niệm định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng lần nào tôi cũng chỉ tìm thấy: cái tốt đẹp, chí ít là cái mà Ban Tuyên giáo giải thích hay định áp dụng, thì các nước văn minh đều làm như thế và có không ít cái họ làm tốt hơn ở nước ta rất nhiều, ví dụ vai trò quản lý của nhà nước, vai trò và quyền hạn gắn với trách nhiệm của đảng cầm quyền, các quyền tự do dân chủ của dân… vân vân…

  Bởi Admin
  04/10/2010
  17 phản hồi

  Có khá nhiều đảng viên “đáng bị treo cổ” trong Đảng ta hiện nay cũng làm ô danh Đảng, mất niềm tin của dân. Dù không “vơ đũa cả nắm” thì toàn Đảng ta, trước hết là TƯ phải chịu trách nhiệm từng bước thanh trừ bọn đó ra khỏi Đảng để xử nghiêm theo pháp luật; dù hoàn cảnh cụ thể không “rập khuôn” như thời Lênin.

  Bởi Admin
  03/10/2010
  0 phản hồi

  Nào là “Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả”, rồi vấn đề nào trong công tác cũng “Chuyển biến tích cực”, “Chuyển biến tiến bộ”,”Chuyển biến tốt hơn”, “Chuyển biến chưa toàn diện”, “Tiến bộ đáng khích lệ”, “Đạt kết quả đáng khích lệ”,”Thực hiện có hiệu quả”, ”Thực hiện nghiêm túc”, ”Tích cực được triển khai”, ”Triển vọng to lớn”, ”Cải thiện rõ rệt”, ”Đạt hiệu quả thiết thực”, ‘Chuyển biến chưa toàn diện”, ”Từng bước được nâng lên”, “Tiếp tục được nâng lên”, “Thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả tốt”, vân vân và vân vân... cứ nghe những danh từ ấy thôi cũng đủ mệt mà rồi không hiểu báo cáo nói gì.

  Bởi Admin
  27/09/2010
  0 phản hồi

  Tớ cũng muốn nhân dịp này cảm ơn các bạn bè xa gần mới quen biết nhau qua mạng đã không ngừng động viên, thăm hỏi tớ trong lúc ốm đau, nằm bệnh viện tưởng như "phen này đi đứt". Trong lúc đó những "thằng" đồng chí, đồng nghiệp, đồng khoá, đồng hành, đồng đội của tớ từ hơn 60 năm qua thì cao chạy xa bay chỉ vì sợ "dính líu" vào một phần tử "tự diễn biến" hoặc ăn phải bả của bọn ma - cô, đĩ điếm, chạy theo liếm gót đế quốc kiếm bơ thừa sữa cặn" nay đang ra sức mua chuộc những loại người mất lập trường như tớ để chuẩn bị rước Đế Quốc Mỹ trở lại cai trị dân mình!

  Bởi Khách
  13/09/2010
  0 phản hồi

  Bộ Chính trị đã giao Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị phương án bầu trực tiếp Tổng bí thư tại Đại hội Đảng XI sắp tới.

  Bởi Khách
  30/08/2010
  0 phản hồi

  Trải qua bao kỳ Đại hội, kể cả đến thời gian này chuẩn bị cho Đại hội 11, có một điều khoản của Điều lệ chưa hề được đưa ra thảo luận, đó là khoản 5 điều 9, vẫn hiệu lực cho đến nay, Điều lệ Đảng Đại hội toàn quốc lần thứ 10 năm 2006 tiếp tục thông qua, đoạn: "... Ðảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên cho đến Ðại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Ðảng. Cấp ủy có thẩm quyền nghiên cứu xem xét ý kiến đó; không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số".

  Bởi Khách
  12/08/2010
  4 phản hồi

  Một qui định rất kỳ cục: bắt buộc phóng viên dự đưa tin đại hội đảng phải là đảng viên.

  Bởi Admin
  08/08/2010
  1 phản hồi

  Sau hai ngày ngồi trong hội trường đại hội, chúng tôi và rất nhiều anh em nhà văn phát hiện ra sự thật này: âm thanh micro của đại hội là âm thanh đểu, micro đểu. Vì mỗi lần ông Hữu Thỉnh nói hay các ông trong chủ tịch đoàn nói, hay những ông đọc tham luận y hệt xã luận báo Nhân Dân thì âm thanh rất tốt, rất vang, rất rõ. Rõ đến nỗi tôi ngồi bên ngoài, đi trong sân của hội trường còn nghe rõ mồn một. Thế mà khi nhà văn lên nói hay lên tham luận mà họ không nắm được, họ bèn vặn rất nhỏ âm thanh micro. Tham luận của GS. Phong Lê có nhắc đến Hoàng Sa, Trường Sa, nhắc đến nỗi nguy mất nước thì micro bị nhiễu, rè như kẻ khản đặc tiếng, nghe câu được câu chăng… Các tham luận hay phát biểu của Bùi Minh Quốc, Phạm Đình Trọng… đều bị micro đểu làm méo hết giọng. Đúng là quân đểu, micro đểu, đại hội đểu…

  Bởi Khách
  08/08/2010
  0 phản hồi

  Để tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 24 của Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng bộ cơ sở các nơi đang ráo riết tổ chức đại hội. Đi kèm theo đó là các vị trí lãnh đạo được cắt cử, sắp đặt. Để có chân lãnh đạo trong 5 năm tới việc đầu tiên là phải có chân trong Đảng ủy khóa mới, sau đó tính tiếp các bước tiếp theo là bài học thuộc lòng của những vị đang cố thủ giữ “ghế” hoặc nhấp nhổm leo lên vị trí cao hơn. Chính vì vậy việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ sở như một “đấu trường” mang tính chiến đấu sâu sắc theo đúng nghĩa của nó.

  Bởi Admin
  07/08/2010
  6 phản hồi

  Theo dõi không khí đại hội và những chuyện xảy ra tại không gian đại hội thấy Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam diễn ra gần giống như một “xới vật” làng; một cái làng có nhiều đám trẻ choai choai, ít công ăn việc làm, cứ đụng đến chuyện gì, trái ý nhau một tí, chưa hiểu nhau, thế là chẳng ai chịu ai, chẳng ai nhường nhịn ai lao vào vào vật nhau…

  Bởi Khách
  06/08/2010
  0 phản hồi

  Mấy hôm nay, một số giáo viên dạy văn đang xôn xao bàn tán về thông tin Đại hội nhà văn đang diễn ra ở Hà Nội. Thông tin “chính thống” chẳng có bao nhiêu, nên nhiều thầy cô đã phải “rẽ trái” đọc thông tin cập nhật nóng từ chính các nhà văn đang tham dự đại hội thông qua các trang web cá nhân và blog của họ

  Bởi Admin
  06/08/2010
  1 phản hồi

  Tức là, trong 10 năm ngồi ghế Chủ tịch 2 khóa, anh Hữu Thỉnh đã tiết chế triệt để việc xét ai thành nhà văn, trong khi nhu cầu thì rất lớn. Anh Thỉnh mà làm kinh doanh thì thắng to. Và Hội nhà văn vì thế trở thành một hội rất hay ho, ở chỗ nó chẳng giống hội nghề nghiệp nào trong cả nước.

  Bởi Admin
  06/08/2010
  0 phản hồi

  Chẳng có một dân tộc nào trên thế giới rầm rập đi tìm lối tắt khi trong tay chỉ có chiếc la bàn “made in China”. Sau mấy chục năm loanh quanh không tìm được lối ra, các bạn vẫn vui vẻ quay về vị trí xuất phát và không ngừng tìm cách “đón đầu”. Các bạn đã rút ngắn được đáng kể con đường dẫn đến kho tàng tri thức loài người. Nước Mỹ luôn tự hào là một trong những cường quốc trên thế giới, có những trường đại học hàng đầu như Havard, MIT… nhưng họ vẫn phải mất từ 7 đến 10 năm mới đào tạo xong một tiến sĩ. Tiến sĩ của Việt Nam không cần biết tiếng Anh, bảo vệ thành công luận án trong vòng sáu tháng.

  Pages