Đại hội XI

 • Bởi Hồ Gươm
  15/01/2011
  0 phản hồi

  Đại hội lần thứ XI đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang diễn ra tại Hà Nội. Đâu là những ý kiến đóng góp, nhận định về đại hội từ các vị đảng viên lão thành từng nắm giữ những trọng trách trong guồng máy điều hành của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Việt Hùng của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do có bài ghi nhận.

  Bởi Admin
  15/09/2010
  0 phản hồi

  Bắt đầu từ hôm nay (15-9), hàng chục triệu người dân Việt Nam được mời bàn luận, nêu ý kiến góp ý xây dựng, phản biện về hoạt động của một tổ chức đang lãnh đạo đất nước.

  Bởi Hồ Gươm
  23/06/2010
  30 phản hồi

  Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010

  Bởi Admin
  26/05/2010
  17 phản hồi

  Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta diễn ra trong thời gian rất dài, chưa thể xác định cụ thể mốc thời gian kết thúc, vì thế trong Cương lĩnh chỉ nêu mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ và mục tiêu đến khoảng giữa thế kỷ XXI.

  Bởi tqvn2004
  23/09/2009
  0 phản hồi

  Tôi nghĩ rằng cái gì mà hay của đất nước thì tôi cũng có được hưởng cái phần vẻ vang trong đó. Cái gì mà xấu xa hư hỏng thì tôi cũng có phần trách nhiệm của đảng ở trong đó. Bởi vì tôi là người đã có 50 năm tuổi đảng chả lẽ tôi coi không có trách nhiệm gì với đất nước trong cái việc tôi là đảng viên của đảng cộng sản hay sao? Đảng thường hay nói là đảng chiến đấu dưới hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bây giờ tôi có thể nói hậu quả thế nào thì tôi cũng chịu. Tức là tôi cũng có tự hào là chiến đấu cho cái độc lập dân tộc. Và tôi cũng thấy xấu hổ vì cái ngọn cờ chủ nghĩa xã hội đã đem quá nhiều điều không may mắn cho dân tộc.

  Bởi Xích lô Hải Phòng
  22/09/2009
  10 phản hồi

  “Dù gì thì lịch sử cũng phải ghi nhận việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm nên Cách mạng tháng Tám và đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến ”Điện Biên chấn động địa cầu”. Những người “quốc gia” nên nhận sự kém cỏi của mình là không làm được gì có sức thuyết phục dân tộc.

  Bởi Xích lô Hải Phòng
  21/09/2009
  6 phản hồi

  Tổ quốc Việt Nam đang đứng trước hai hiểm họa: giặc ngoại xâm và giặc nội xâm. Mọi người Việt Nam yêu nước có trách nhiệm tìm đường đưa dân tộc thoát khỏi hai hiểm họa đó.