dại dột

 • Bởi Admin
  18/10/2013
  6 phản hồi

  Cái khôn của “ta” là gì? Là khôn về “mưu mô” (hay dùng mĩ từ thì là “mưu trí”), cái khôn để luồn lách, để lạm dụng, để nguỵ biện, để tranh quyền, để nhập nhèm, v.v. Về khoản đó dân các nước khác có lẽ đang thua xa “ta”. Nhưng “một xã hội mà toàn người khôn như vậy là một xã hội khó phát triển”. Vì quá “khôn”, nên mới “dại” về một vài nguyên lý cơ bản. Còn người ta “ngố” nên người ta chú trọng đến vài nguyên lý căn bản thôi, để sao cho người “ngố” cũng “tồn tại” được. Chẳnh hạn như nguyên lý tam quyền phân lập, không biết đến bao giờ mới được những người VN quá “khôn” chấp nhận!

  Bởi Admin
  18/05/2013
  61 phản hồi

  Mình không hề xem hành động của bạn là anh hùng, là nhiệt huyết tuổi trẻ một chút nào cả, nếu không nói thẳng ra là rất không ủng hộ/phản đối với cách làm của bạn nhưng mình cũng cực kỳ ghét cách những kẻ cầm quyền đối xử với bạn.

  Bởi Innova
  05/01/2013
  1 phản hồi
  chu-ok.jpg

  Tại sao trước 1975, giới lãnh đạo Cộng sản ghét chủ nghĩa đầu hàng đến như vậy mà bây giờ, từ lời nói đến hành động của họ, ở đâu cũng bàng bạc một thứ chủ nghĩa đầu hàng đến thảm hại như vậy?