đặc tình

 • Bởi Gió Nghịch Mùa
  08/02/2015
  0 phản hồi

  Câu chuyện thứ 3 ai cũng biết, là danh hiệu 7 kì quan thiên nhiên thế giới mà nhân dân cả nước đã tích cực bầu chọn cho Vịnh Hạ Long. Tiếc rằng, danh hiệu trên không quá cao quý, bởi chính UNESCO đã lên tiếng không công nhận cuộc bình chọn không mang tính khoa học này, và một số bài viết cũng chỉ ra tính thương mại của cuộc bầu chọn trên. Một lần nữa, người tham gia lại quên mất đặt ra câu hỏi: “Nguồn gốc từ đâu?”, “Tiêu chí nào?” và “Tầm ảnh hưởng ra sao?”

  Bởi Khách
  11/12/2014
  0 phản hồi

  Văn nghệ sĩ (VNS) nhận biết cuộc sống bằng cảm tính nhiều hơn lý tính. Họ không chịu mở rộng hiểu biết sang triết học - một loại kiến thức cần thiết cho văn học (ngay cả hiện nay, rất nhiều tác phẩm triết học có giá trị đã được dịch và in thoải mái tại VN, mà nhiều người cũng không chịu tìm đọc). Bắt đầu từ công cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, giành độc lập cho quốc gia, nhiều VNS đã tham dự bằng nhận chân chính xác về cả lý tính và cảm tính. Thời kỳ này, hầu hết VNS đã tản cư ra khỏi vùng chiếm đóng của thực dân Pháp, nhiều người gia nhập hàng ngũ Việt Minh, tích cực tham gia kháng chiến. Có người đã hy sinh như Nam Cao. Họ đã dùng rất hữu hiệu công cụ là tâm hồn tự do và giàu cảm xúc của mình để cổ vũ cho cuộc kháng chiến giành độc lập qua những tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực Văn học Nghệ thuật. Ai không muốn xung vào bộ đội khi đọc bài thơ “Tây tiến” của Quang Dũng?:

  Bởi Admin
  14/01/2013
  18 phản hồi

  Tôi chơi với những người bạn tốt, họ có thể là đảng viên đảng Cộng Sản hoặc có thể là đảng viên đảng Việt Tân (mà thực sự tôi cũng không rõ họ có đúng là đảng viên Việt Tân hay không, vì họ chưa bao giờ nói với tôi, chỉ thấy khi nhà cầm quyền bắt họ đem ra xét xử thì trong cáo trạng nói thế). Tôi chả ác cảm với bất kỳ đảng phái nào hết. Cũng như không ác cảm với tôn giáo nào hết.