cuộc đối thoại

  • Bởi Mắt Bão
    22/10/2014
    0 phản hồi

    Sau hơn ba tuần biểu tình ủng hộ dân chủ, vòng đối thoại đầu tiên giữa chính phủ Hồng Kông và đại diện sinh viên của phong trào cuối cùng diễn ra vào ngày thứ Ba.