của dân

 • Bởi Admin
  29/10/2016
  0 phản hồi

  Nếu là bạn, câu trả lời sẽ là gì? Riêng tôi, nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay không phải của dân, do dân và vì dân. Việt Nam đang đặt dưới sự quản lý của một đảng CS cầm quyền, được vận hành bởi “một bộ phận không nhỏ đảng viên” thoái hoá, biến chất và kết quả đạt được sau rất nhiều kỳ đại hội là vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng đào sâu khoảng cách với các nước lân cận (không dám tự ti so sánh với các nước trong khu vực).

  Bởi Admin
  05/07/2015
  0 phản hồi

  Cái cách để bảo vệ tự do là đưa nó vào bàn tay của nhân dân, nghĩa là, hãy đưa họ quyền lực vĩnh viễn để bảo vệ nó trong quốc hội và trong tòa án công lý.

  Bởi Admin
  06/12/2011
  0 phản hồi

  Cách đây vài hôm, Đà Nẵng chính thức đề nghị thay tên gọi Ủy ban nhân dân thành Ủy ban hành chính.

  Cái tên này thực ra không mới. Ngày 21-1-2945, trong sắc lệnh số 63, UBHC đã được dùng để chỉ cơ quan chấp hành của HĐND cùng cấp ở Việt Nam.

  Có hai điều đáng nói. Dù UBND hay UBHC, thì cũng đều là cơ quan chấp hành của hội đồng nhân dân. Hơn nữa, Ủy ban nhân dân và cả Hội đồng nhân dân có vì dân hay không, là ở các chính sách có thực sự vì dân hay không, chứ không phải do cái tên có chữ nhân dân hay không nhân dân.

  Bởi Admin
  03/07/2011
  1 phản hồi

  Cái đất nước này coi như là của các ông / Chẳng còn là của chúng tôi nữa / Vậy các ông tự lo mà giữ, mà bảo vệ cho mình đi chứ / Chúng tôi chẳng có gì gọi là có, để mà giữ cả / Cũng chẳng còn gì gọi là còn, để mà mất cả / Chúng tôi cũng đâu phải là quân hầu quân tước gì của các ông / Bảo sao nghe nấy / Nói gì làm vậy…

  Bởi Admin
  19/11/2010
  1 phản hồi
  Quochoi-KhoaXII.jpg

  Thực tình, muốn gửi đến Quốc hội (tức là các ĐBQH) đôi điều suy nghĩ trên đây, nhưng còn lúng túng chưa biết nên bắt đầu từ đâu, để sao cho “thấu tình đạt lý”; Bởi vì, qua hoạt động nghị trường tại QH, ta thấy rằng, các ĐBQH đều thấy “vướng” khi ở tư cách vừa là ĐBQH, nhưng lại vừa là đảng viên, phải chấp hành điều lệ đảng!?

  Bởi Admin
  20/10/2010
  0 phản hồi

  Những vấn đề nổi cộm trong thời gian gần đây, từ chuyện ở sập hầm mỏ ở Chilê, bùn đỏ ở Hungary đến số phận 09 ngư dân Việt Nam, tất cả đều xoay quanh số phận con người, mỗi số phận có một kết cục khác nhau, nhưng nó phụ thuộc vào cách hành xử của xã hội, trách nhiệm của Chính phủ đối với công dân.

  Bởi tqvn2004
  14/01/2010
  4 phản hồi

  Như thế, về lý thuyết, cần phải kết luận rõ rằng chính quyền Việt Nam hiện nay không có bất cứ nền tảng cơ bản nào của một chính quyền “của dân, do dân và vì dân”. Và thực tế, chỉ căn cứ vào những hành xử ngang ngược gần đây của chính quyền Việt Nam đối với dân chúng và đất nước, cũng hoàn toàn đồng nhất với kết luận lý thuyết vừa nêu.

  Bởi tqvn2004
  18/11/2009
  0 phản hồi

  Đa số dân chúng trở nên vô cảm với vận mệnh đất nước, với dân tộc và ngay cả với chính gia đình mình. Họ không còn đó những thao thức, những khát vọng tâm linh. Những kẻ có quyền, có tiền từ đó dễ bề thao túng và làm loạn đất nước. Nhà nước từ “của dân, do dân và vì dân” trở thành “nhà nước của quan và phục vụ cho lợi ích của quan”. Dân trở nên những kẻ tha phương ngay trên đất nước quê hương mình. Họ bị tước đoạt mọi quyền lợi, nhưng vẫn vui vẻ bảo nhau: “Ơn đảng, ơn bác” và tìm cách học theo đảng, theo bác: ích kỷ, dối trá, lừa lọc…

  Bởi tqvn2004
  10/11/2009
  2 phản hồi

  Trải qua thực tế các cao trào cách mạng ở Việt Nam, về sau, Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng ở Việt Nam một nhà nước Dân chủ Cộng hòa, một nhà nước do nhân dân lao động làm chủ, nhà nước của dân, do dân, vì dân. Trong bài báo Dân vận (năm 1949), Hồ Chí Minh khẳng định: Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.