Công Tôn Sách

  • Bởi Admin
    03/08/2010
    0 phản hồi

    Tin Bắc Kinh - Trung Quốc, Bộ thể dục thể thao Trung ương vừa nhận được lịnh từ Bộ Chính Trị là phải gấp thành lập đội tuyển quốc gia để tham dự WorldCup 2014 tại Brazil và với mật lệnh "cấm thua", nếu vi phạm sẽ bị "tru di tam tộc". Bộ thể dục thể thao mở cuộc họp cấp quốc gia suốt nửa tháng qua, sau cùng đành phải nhờ đến Kim Dung và đội tuyển quốc gia China được thành lập với thành phần như sau: