Cộng sản Việt Nam

 • Bởi Trà Mạn
  10/06/2015
  5 phản hồi

  Lâu nay, giới lãnh đạo Việt Nam vẫn lần khân trong việc công bố những giới hạn của sự kềm chế và nhân nhượng của họ. Sự kiện Trung Quốc xây dựng các hòn đảo nhân tạo buộc họ phải suy nghĩ đến những điều đó. Hoặc, nếu họ vẫn có ảo tưởng về lòng tốt của người bạn láng giềng cùng theo chủ nghĩa xã hội thì họ sẽ thức tỉnh và quay lại lo toan cho chủ quyền và tương lai của đất nước.

  Bởi Trà Mạn
  08/04/2015
  7 phản hồi

  Cuối bài “Ai là kẻ thù của Việt Nam?”, tôi có viết: Hầu như ai cũng biết cách trả lời cho câu hỏi ấy trừ…chính quyền Việt Nam.

  Bởi Bắc Phong
  11/06/2013
  0 phản hồi

  tuyệt thực là phương cách đấu tranh bất bạo động / cao cả nhất và hữu hiệu nhất của những cá nhân dũng cảm / sẵn sàng hy sinh mạng sống cho lý tưởng mình.

  Bởi Bắc Phong
  05/06/2013
  0 phản hồi

  ai than chữ nghĩa thời nay bất lực
  bất lực sao ngòi bút của Nhất
  chạm nọc các ông trùm Đỏ Việt Nam

  Bởi Bắc Phong
  30/05/2013
  1 phản hồi

  sinh viên lấy máu viết biểu ngữ
  "Tầu khựa cút khỏi biển Đông!"
  ai nghe không cảm kích
  tuổi trẻ quyết liệt chống xâm lăng

  Bởi Bắc Phong
  17/05/2013
  0 phản hồi

  chúng mày tra tấn nó liên miên
  bỏ đói nó không cho nó ăn
  bắt nó thức không cho nó ngủ
  cùm nó đem nó nhốt biệt giam
  hăm he làm hại người thân nó
  chúng mày nghĩ nó sợ
  nhưng nó vẫn không nhận tội tuyên truyền
  chống nhà nước CHXHCN Việt Nam