công anh

  • Bởi Admin
    13/05/2011
    8 phản hồi

    "Xem xét, đề bạt, đề nghị khen thưởng" các điều tra viên dễ thương tại Công an huyện Bến Cát, đặc biệt là điều tra viên "dễ thương" Nguyễn Thành Phú - người đã "hết lòng động viên" chị Tuyền - vợ anh Nhựt trong những ngày anh "tự giác ở lại đồn công an để vui vẻ với các điều tra viên" mặc cho cha mẹ, anh chị, vợ con đi tìm. (Không biết ngoài cái cam kết "tự giác ở lại để hợp tác điều tra" thì anh Nhựt có viết thêm bản nào "tự giác từ chối tiếp xúc, gặp gỡ với người thân" không ta??)