công an. điều 4 hiến pháp

 • Bởi Khách
  01/08/2011
  0 phản hồi

  Đảng lãnh đạo quân đội, công an thuộc kiểu chính trị gì ?

  Xích Tử

  Trong một entry của tôi trên danluan.org về những điểm kỳ dị trong Điều lệ Đảng CSVN, một bạn đọc đã phản ứng rằng nếu những luật lệ ở Việt Nam có do những chuyên gia giỏi ở các đại học danh tiếng thế giới như Havard, Cambridge…soạn thảo mà giao cho một đảng thực hiện thì cũng là độc tài thôi và khuyên nên im lặng giữ hơi là hơn.