con tim

 • Bởi Khách
  27/05/2013
  2 phản hồi

  Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam, / hãy đứng lên cháu con rồng tiên / đừng thờ ơ, đừng làm ngơ / triệu con tim, cùng bước tới... / chúng ta là dòng giống Lạc Hồng

  Bởi Admin
  03/04/2013
  3 phản hồi

  Có giả thuyết: nếu chính quyền nhận thấy sức ép từ công chúng mà tha bổng cho anh Vươn thì có lợi không? Tôi cho rằng nếu làm như vậy thể hiện sự khôn ngoan, cáo già và mị dân của chính quyền mà thôi. Làm như vậy ngọn lửa tranh đấu sẽ tắt tại đây. Gốc rễ của bất công vẫn còn đó, chỉ lắng xuống và năm im. Vấn đề nhức nhối của xã hội vẫn không được giải quyết.