cổ tích Việt Nam

  • Bởi Sapphire
    07/11/2016
    0 phản hồi

    Trẻ con của chúng ta đã được học từ khi chúng vào lớp Một? Đó là chuyện Tấm Cám – với một cô gái sẽ đem thịt em khác mẹ của mình đi làm mắm và cho mẹ ăn. Hành động gây tranh cãi này sâu sắc đủ cho cả một đề tài. Nhưng với đứa đọc 10 tuổi, thứ duy nhất nó còn nhớ sẽ là “ăn thịt người” và “trả đũa”.