cơ quan Việt Nam

  • Bởi Gió Nghịch Mùa
    24/05/2015
    1 phản hồi

    DL- Một nhóm xã hội trên Facebook có hơn ba ngàn thành viên, vừa gửi kiến nghị đến các cơ quan nhà nước về việc lạm dụng việc thu phí, tình trạng quan liêu của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đối với người Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài.