cơ hội vàng

  • Bởi Admin
    18/10/2012
    2 phản hồi

    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rõ "cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay", dù phải chọn phương án xấu nhất trong những phương án xấu họ cũng vẫn chọn vẫn làm để đảm bảo không đổ vỡ, không mất uy tín. Sự tồn tại của đảng là trên hết.