CNMacs-Lênin

  • Bởi Nguyễn Nghĩa
    Apr 13, 2012
    2 phản hồi

    Thành công của chiến thuật Tiểu chiến với Việt Nam là không gây chú ý của thế giới, không gây chú ý của nhân dân Việt Nam, nhằm đạt mục đích lớn : Làm suy yếu Việt Nam; làm Việt Nam bạc nhược trong những hành động xâm lấn lãnh hải của Trung Quốc đối với quần đảo Trường Sa. Tạo điều kiện để đảng cộng sản anh em, ĐCS VN , bán nước Việt Nam 1 cách dễ dãi cho Trung Quốc.