chuyên chính

 • Bởi Mắt Bão
  27/11/2014
  2 phản hồi

  Việt Nam hiện nay đang đối diện với hai vấn đề lớn, sự suy yếu về mặt luật pháp và khả năng lãnh đạo yếu kém của nhà cầm quyền trên các khía cạnh kinh tế, văn hóa, xã hội lẫn chính trị. Ở một mặt nào đó, xã hội đang trở về trạng thái tự nhiên (tha hóa, dã man).

  Bởi Admin
  09/06/2014
  1 phản hồi

  Với một nhân vật được công chúng quan tâm như Bầu Kiên, thông điệp của bản án là vô cùng quan trọng. Nó cho thấy hệ thống tư pháp muốn thể hiện chuyên chính hay cung cấp công lý. Nó cho thấy Chế độ muốn bảo vệ hệ thống toàn trị hay muốn xây dựng nhà nước pháp quyền. Nó cho thấy không ai trong thể chế này có khả năng tìm kiếm cho mình sự an toàn pháp lý.

  Bởi Admin
  12/11/2013
  0 phản hồi

  Một hôm trên Thiên đình, Nam tào báo cáo các việc trên với Thượng đế. Nghe xong Thượng đế phán rằng: Con dân Lạc Việt thật đáng thương mà cũng đáng trách. Đáng thương thì chắc các khanh đã rõ rồi, còn đáng trách là vì hơi khờ dại, dễ tin, thiếu cảnh giác nên đã đuổi hổ xâm lăng cửa trước, rước sói chuyên chế cửa sau, là trước thú dữ thì anh dũng hy sinh nhưng với chính quyền thì không dám đấu tranh cho tự do, dân chủ, dân sợ vua quan hơn sợ cọp.

  Bởi Admin
  13/05/2012
  1 phản hồi

  Vậy mà khi có chính quyền rồi, thì ruộng đất bỗng thành sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý! Vậy nhà nước do Đảng lãnh đạo là ai mà lại có quyền quản lý cả dải đất 4000 năm do cha ông khai phá bằng xương máu để lại cho cháu con. Và cực kỳ nguy hại khi quyền quản lý, thu hồi ruộng đất ấy lại được giao cho các địa phương, tức là giao cho các ông quan xã, quan huyện, quan tỉnh có quyền thu hồi. Mỗi nhiệm kỳ làm quan, các ông quan đó đều nhanh chóng vẽ ra các dự án, hoặc giao bán đất dưới chiêu bài kêu gọi đầu tư để nhanh chóng kiếm những món lời khủng trong các dự án thu hồi đất. Các vị ấy thu lời khủng một cách dễ dàng vì đây là một chế độ toàn trị.

  Bởi Hồ Gươm
  09/03/2012
  3 phản hồi

  Năm 1995, khi viết bài Chia tay Ý thức hệ tôi đã tin rằng trong giai đoạn kinh tế thị trường định hướng XHCN, chuyên chính vô sản nhất định sẽ được dùng để tích luỹ tư bản! Mà giai đoạn “tích luỹ tư bản ban đầu” thì khủng khiếp thế nào chúng ta đều rõ, trong đó nạn tham nhũng ghê gớm cũng chỉ là điều “nhỏ như con thỏ” mà thôi.
  Thế thì bế tắc không, cam chịu không? Thưa không, nếu biết nhìn từ gốc, dám sửa từ gốc và đặt Tổ quốc – Nhân dân lên trên hết, Dân làm chủ xã hội! Tôi tin như vậy.

  Bởi Admin
  16/01/2012
  2 phản hồi

  Nhìn ngược về lịch sử, những cuộc khởi nghĩa nông dân đều nổ ra bởi sự áp bức của quyền lực trị vì, bóc lột, cướp công cướp của. Vụ nổi dậy của nông dân Thái Bình cuối thế kỷ trước đã lật đổ nhiều quan chức từ thôn xã đến huyện tỉnh. Và giờ đây, cuộc nổi dậy của gia đình Vươn nông dân cũng chỉ lặp lại như vậy mà thôi.