chủng tộc

 • Bởi Admin
  29/10/2013
  1 phản hồi

  Từ những diều được phân tích trước đây, chúng ta không kết luận rằng những tính chất tâm lí của các dân tộc là bất biến, mà chỉ kết luận rằng, giống như những tính chất về cơ thể học, chúng có tính cố định rất lớn. Chính vì tính cố định này mà tâm hồn và tính cách [cũng như văn hóa, vă minh...] của các dân tộc thay đổi rất chậm trong suốt dòng chảy qua các thời đại.

  Bởi Admin
  17/07/2013
  1 phản hồi

  Ngày 12 tháng Giêng, Nelson Mandela họp báo để giải thích quan điểm của ông về tương lai Nam Phi. Dù sau 27 năm bị khổ sai, Mandela không chôn giấu trong lòng sự oán hận nào đối với thiểu sống da trắng cai trị đất nước nhưng nhấn mạnh đến mục tiêu thay đổi cơ chế chính trị. Ông khẳng định “chúng tôi không muốn tàn phá đất nước trước khi giải phóng đất nước, và loại bỏ da trắng cũng có nghĩa là tàn phá đất nước”. Tương lai của Nam Phi không đặt trên tiêu chuẩn màu da hay sắc tộc mà là tiêu chuẩn công dân.

  Bởi Admin
  17/07/2013
  1 phản hồi

  Vụ nhân viên bảo vệ an ninh khu xóm George Zimmerman bắn chết thiếu niên 17 tuổi Trayvon Martin hồi năm ngoái ở Florida là chuyện gây nhiều tranh cãi sôi nổi trong xã hội Hoa Kỳ do tác động của nhiều yếu tố từ lý đến tình và lại thêm chịu ảnh hưởng về vấn đề sắc tộc. Do đó, bất cứ một kết luận nào của bồi thẩm đoàn và phán quyết của tòa án chắc chắn cũng sẽ không thể làm hài lòng tất cả mọi thành phần dân chúng đã có những nhận định, quan điểm, thành kiến khác nhau.

  Bởi Khách
  24/05/2013
  3 phản hồi

  Chính sách kỳ thị chủng tộc và tôn giáo tại Miến Điện hiện nay đang mở đường cho một tổ chức Hồi giáo ly khai xuất hiện giống như ở Philippines và Thái Lan. Nếu tình trạng này xảy ra thì đó là điều không may cho Miến Điện.

  Bởi Admin
  01/03/2013
  0 phản hồi
  ky_thi.jpg

  Phải nhìn mọi sự xung đột với con mắt chiến lược, thể hiện tấm lòng bao dung, tăng cường ý thức tự tôn dân tộc chứ không phải thù hận dân tộc để đưa Trung Quốc tiến xa hơn. Hãy làm cho Trung Quốc mạnh lên bằng sự cư xử văn minh.