chùm thơ

 • Bởi Mắt Bão
  25/12/2014
  0 phản hồi

  Trại giam một Chúa nhật
  /Đêm Noel nhớ nhà
  /Tôi nhớ người sinh trên máng cỏ
  /Lại nhớ về Thích Ca
  /Nhớ Lão Trang, Khổng Mạnh
  /Các Mác và Ala …

  Bởi Admin
  09/10/2012
  0 phản hồi

  Cùng nhau đi cướp chính quyền / Những người cộng sản nhảy lên trị vì. / Lâu rồi, nên tỏ đường đi / Quyền mua, chức bán duy trì thong dong. / Chủ trương là có từ trong / Lợi, quyền chia chác đồng lòng giữ ngôi. / Mới qua cái phận bề tôi / Nhảy lên cai trị nói lời khác ngay.