chủ tịch UBND Hà Nội

  • Bởi Đa Nguyên
    28/11/2015
    7 phản hồi
    Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Thế Thảo

    (Hà Nội, DL) - Ông Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ngày hôm nay đã viết đơn xin thôi giữ chức vụ chủ tịch và đã được Trung ương đảng cộng sản đồng ý.