chủ tịch quận

  • Bởi Diên Vỹ
    04/09/2015
    2 phản hồi

    Khi được hỏi về tâm trạng bất ngờ trước việc bổ nhiệm, ông Lê Trương Hải Hiếu thân mật giải bày: "Cuộc đời 34 tuổi của tôi đầy những bất ngờ, mỗi ngày thức dậy tôi đều biết trước sẽ có những bất ngờ đang đón đợi mình."