chủ nghĩa

 • Bởi kami
  07/04/2010
  6 phản hồi

  Nhưng độc đảng lãnh đạo không có nghĩa là độc đoán, độc tài mà các quốc gia đi theo mô hình Chủ nghĩa xã hội dân chủ phải tôn trọng các giá trị dân chủ và quyền con người tối thiểu, để trên cơ sở đó hướng tới một nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân trên nền tảng một xã hội dân sự, tất cả những cái đó nhằm thúc đẩy tiến tới một xã hội phát triển, một nước xã hội chủ nghĩa dân chủ giàu có, văn minh, công bằng và hài hòa như châu Âu đặc biệt là Bắc Âu ngày nay.

  Bởi Khách
  05/04/2010
  3 phản hồi

  Lịch sử Đảng CS ở ta cũng không ngoài quy luật như vậy: Đảng chỉ là cái để người lãnh đạo núp vào đó và sử dụng để giữ cái ghế lãnh đạo của minh chứ chủ thuyết của Đảng lại luôn thay đổi theo chủ kiến của các đời Tổng bí thư. Vẫn với mấy triệu đảng viên Đảng CS VN nhưng Tổng bí thư Lê Duẩn lại thích CNXH kiểu bao cấp, tập trung, ông Trương Chinh lại đi vào xóa bao cấp, ông Đỗ Mười lại muốn công nghiệp nặng và đưa thủ đô lên Xuân hoà, đến ông Lê khả Phiêu, Nông đức Mạnh thì đảng ta dần dần bị TQ mê hoặc và đi vào con đường kinh tế trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa chất lượng thấp của TQ và mặt khác lại là nguồn cung cấp tài nguyên thô để TQ phát triển nền sản xuất của mình.

  Bởi Admin
  03/04/2010
  21 phản hồi

  Quan điểm của tôi, nếu mà Đảng không lấy chủ nghĩa dân tộc làm nền tảng tư tưởng thì cái chủ nghĩa Mác-Lênin sẽ bằm nát Đảng lại. Với những mũi nhọn tấn công từ phía ngoài, nó chỉ cần đánh vào cộng sản và đánh tham nhũng là chết rồi, là tan Đảng rồi.

  Bởi Admin
  29/03/2010
  1 phản hồi

  Vì họ đã học cách miễn nhiễm. Như thể họ xây một bức thành lũy kiên cố và vững chắc giữa họ và những điều xung quanh, và họ không còn quan tâm đến những gì đang diễn ra quanh họ nữa. Họ không quan tâm bản thân họ đang thực sự muốn gì, và cũng chẳng quan tâm điều gì đang tiếp diễn. Nói ngắn gọn, họ vô cảm.
  Vô cảm.

  Bởi Khách
  08/09/2009
  0 phản hồi

  Nếu các đồng chí quan sát các hoạt động của bộ máy Nhà nước, đặc biệt là hoạt động của Quốc hội thì các đồng chi nói Quốc hội là thể chế hoá Nghị quyết của Đảng. Như vậy quan điểm thể chế hoá này phổ biến, cho nên không ai dám nói ngược lại cả, không ai dám kiến nghị, làm cho không khí hoạt động của Quốc hội, sáng tạo hoạt động của Quốc Hội, không khí đề cập tới những vấn đề cơ bản nhất bị tê liệt, vô hiệu hoá.

  Bởi tqvn2004
  05/08/2009
  2 phản hồi

  Để giữ yên cái ghế thống trị của mình, giới tăng lữ hoặc lãnh tụ của các nước ấy một mặt cố sức trói buộc xã hội ở tình trạng ngu dân bằng phương pháp tư tưởng cũ và nhất là đạo đức cũ dưới bàn tay bảo trợ của bạo lực, nhưng một mặt họ cũng như tất cả mọi người, đang lao như điên vào cuộc "đổi mới" kinh tế và ngoại giao mà thực chất là cuộc đấu tranh sinh tồn để mau chóng thích nghi, để khỏi phải bị gạt ra bên lề dòng chảy. Miệng nói một đằng tay làm một nẻo. Chẳng cần thông minh gì lắm cũng nhận ra rằng "sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, dưới ánh sáng Mác-Lê và tư tưởng Hồ chí Minh, làm kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa" chính là một ví dụ điển hình của cái cục diện xã hội ấy.

  Bởi tqvn2004
  05/08/2009
  0 phản hồi

  Tôi viết bài này chính từ mặc cảm tội lỗi, tội lỗi của cá nhân, của thế hệ, của giống nòi, mặc cảm "bị lưu manh hóa". Những thế hệ con cháu sau này sẽ hiểu chúng ta là những người thế nào, khi chúng thấy chúng ta đã chung sống với cái phi lý, với cái lưu manh một cách hòa thuận đến thế? Nhưng lưu manh đâu chỉ là cái nằm bên ngoài mình? Nó đang nằm trong cả những người cầm bút "dấn thân" nhất.

  Pages