Chu Hảo

 • Bởi Admin
  14/09/2010
  0 phản hồi
  nxb2.jpg

  Họ còn phải đương đầu với tình trạng thiếu người dịch có thể nắm bắt được các tác phẩm lớn về tư tưởng phương Tây, cũng như thiếu người đọc. “Vì chiến tranh, vì những vấn đề do lịch sử để lại, giáo dục Việt Nam hầu như thiếu các giá trị phổ quát chứa dựng trong các tác phẩm kinh điển”, ông Chu Hảo, 70 tuổi, giám đốc nhà xuất bản Tri thức nói.

  Bởi Khách
  14/09/2010
  0 phản hồi
  Chủ đề: Thư giãn

  Chiều qua (từ 15h30), nhân 1 năm ngày Viện IDS tuyên bố giải thể (15.9.2009 - 15.9.2010) các thành viên của Viện IDS có buổi gặp mặt tại một nhà hàng khu phố cũ Hà Nội để cùng hàn huyên tâm sự.

  Bởi Admin
  17/06/2010
  12 phản hồi

  Với những hiểu biết trên đây, chúng ta có thể suy ra rằng tầng lớp trí thức của xã hội có thiên chức sau: 1) Tiếp thu và truyền bá tri thức KH&CN hoặc VH&NT ; 2) Sáng tạo các giá trị mới của tri thức KH&CN hoặc VH&NT; 3) Đề xuất, phản biện một cách độc lập các chủ trương chính sách và biện pháp giải quyết các vấn đề của xã hội; 4) Dự báo và định hướng dư luận xã hội.

  Bởi Admin
  05/02/2010
  0 phản hồi

  Đột biến quan trọng thứ ba mà chúng ta kỳ vọng là sự lớn mạnh của tầng lớp trí thức.

  Bởi tqvn2004
  02/09/2009
  0 phản hồi

  Tôi cũng tham gia nhóm nghiên cứu của giáo sư Hoàng Tụy và nhóm cũng đưa ra những kiến nghị quyết liệt về cải cách giáo dục. Các kiến nghị ấy đã được gửi tới các cơ quan nhà nước có trách nhiệm nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi.

  Pages