chống diễn biến hòa bình

 • Bởi Hồ Gươm
  14/08/2012
  22 phản hồi

  Hệ thống pháp luật về tự do báo chí của Việt Nam đã tuân thủ đúng "Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền", phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Thực tiễn đã chứng minh rất rõ rằng: Hệ thống hành lang pháp lý đã tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, người làm báo ở Việt Nam phát triển vượt bậc và ngày càng thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng, nghĩa vụ của mình đối với yêu cầu phát triển ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Cần khẳng định rõ rằng: Không phải tự do ngôn luận, tự do báo chí là phải có báo chí tư nhân và "nhà báo tự do".

  Bởi Hồ Gươm
  13/08/2012
  0 phản hồi

  Ngay trên các diễn đàn internet, đã có nhiều ý kiến phản biện lối làm sử tùy tiện. Nhiều ý kiến cho rằng, việc tổ chức thu thập những tư liệu chính xác, khách quan đòi hỏi có những nhân chứng và những tư liệu đủ tin cậy song ở đây rất thiếu. “Quan điểm của tôi sử chép thế nào thì chép, mình hiểu thế nào là do trình độ nhận thức của mình. Những gì mình phản đối hay ủng hộ phải có bằng chứng, chứng cứ cụ thể và đầy đủ tính khoa học. Con cháu mai sau sẽ có nhiều chứng cứ và tài liệu hơn để soạn sử, việc của ta hiện nay là lưu lại các tài liệu và chứng cứ đáng tin cậy cho con cháu”- một ý kiến trên diễn đàn viết.

  Bởi Hồ Gươm
  29/07/2012
  10 phản hồi

  Trong chiến lược DBHB chống Việt Nam, các thế lực thù địch xác định phá hoại tư tưởng là một mũi tấn công trọng điểm mang tính đột phá, là “cây cầu dẫn vào trận địa” để “làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào, rồi cuối cùng xóa bỏ hệ tư tưởng XHCN” (*).Để thực hiện âm mưu thâm độc này, các thế lực thù địch đã tập trung phê phán, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với những luận điệu mới: từ chỗ bóp méo, xuyên tạc, đến công kích, quy kết học thuyết này “sai lầm từ gốc rễ”, gán cho CNXH những tội ác độc tài, diệt chủng; khoét sâu vào những khoảng trống về lý luận xây dựng CNXH như các vấn đề “đấu tranh giai cấp”, “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”… khai thác những yếu kém trong công tác quản lý KT -XH, từ đó vu cáo, quy kết, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng; sự điều hành của Chính phủ; tuyên truyền, kích động gây chia rẽ, ly gián trong nội bộ Đảng, chính quyền, gây mâu thuẫn giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; tăng cường truyền bá tư tưởng cực đoan, lối sống thực dụng, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; ra sức tuyên truyền các học thuyết về đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, tuyệt đối hóa các “chuẩn mực”, “giá trị” của phương Tây,...

  Bởi Hồ Gươm
  02/07/2012
  1 phản hồi

  QĐND - Thực tế “diễn biến hòa bình” ở nửa sau thế kỷ XX đã gây ra những tổn thất to lớn đối với CNXH và phong trào độc lập dân tộc ở nhiều nước, nhiều khu vực trên thế giới, nhất là đối với các nước XHCN thuộc Liên Xô (trước đây) và Đông Âu. Đối với nước ta, “diễn biến hòa bình” đã và đang là nguy cơ đe dọa độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng CNXH. Nguy cơ này được đề cập đến từ Đại hội Đảng toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII và tiếp tục được chỉ rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Một trong những nguy cơ hiện hữu của “diễn biến hòa bình” từ bên trong mà Đảng ta chỉ rõ là: “Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của CNXH, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp…”.

  Bởi Hồ Gươm
  12/06/2012
  2 phản hồi

  Như vậy, sự phát triển quan hệ về quốc phòng giữa Việt Nam- Hoa Kỳ là bình thường, nhằm củng cố hơn nữa hòa bình, ổn định trong khu vực và hoàn toàn không làm phương hại đến một nước nào như một số người đã “thổi” lên trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm gây hoài nghi trong dư luận.

  Bởi Hồ Gươm
  07/02/2012
  16 phản hồi

  Xét cho cùng, đấu tranh chống “tự diễn biến” chính là đấu tranh trong nội bộ, đấu tranh với chính mình. Yêu cầu chống “tự diễn biến” trong tập thể quân nhân không mấy khó khăn nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo, ý chí quyết tâm và tinh thần đoàn kết nhất trí cao của mọi cán bộ, chiến sĩ tự giác rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, đề cao cảnh giác…

  Bởi Hồ Gươm
  08/09/2011
  1 phản hồi

  Khi nhân dân ta nhận ra sự thâm độc, mưu sâu gặm nhắm, thôn tính mềm từ phương Bắc thì có thể đã chậm, quá chậm rồi. Nhóm lãnh đạo vừa bạc nhược vừa tham nhũng, tay đã nhúng chàm, túi đã căng đầy ngoại tệ, không còn có đường lui nữa, họ đành ù lỳ trơ tráo, mua thời gian, còn cưỡng bách bộ máy đàn áp lao vào đạp mặt, đánh đấm, chửi bới, đày đọa người yêu nước. Khi bộ máy ngần ngại, do dự thì họ dùng phép tăng lương, phân phát huân chương, ban phát lon, sao, lên cấp, lên chức, mua chuộc lương tâm của thuộc cấp.

  Bởi Hồ Gươm
  22/08/2011
  4 phản hồi

  QĐND - Chủ Nhật, 21/08/2011, 23:48 (GMT+7)

  QĐND - 20 năm sau “cuộc chính biến” dẫn tới sự sụp đổ của Liên bang Xô-viết, sự kiện mà Thủ tướng LB Nga V. Pu-tin gọi là “thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ 20”, người ta vẫn tiếp tục đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi vì sao một đảng từng làm nên “Mười ngày rung chuyển thế giới”, một đất nước từng làm nên chiến thắng vĩ đại cứu cả loài người khỏi thảm họa của chủ nghĩa phát-xít Đức lại sụp đổ nhanh chóng đến mức ngay kẻ thù cũng phải bất ngờ.

  Bởi Hồ Gươm
  09/08/2011
  66 phản hồi

  Vị chiến lược gia, tác giả của bài bào này bỏ qua ngay phần giới thiệu về diễn biến là loại hình thức gì. Bằng tầm nhìn sâu rộng, Phan Kỳ đã nhận ra mấu chốt của vấn đề mà các nước Đông Âu sụp đổ. Nguyên nhân chính là do quân đội của các nước Đông Âu không chuẩn bị kỹ tư tưởng, nên họ không biết bắn vào ai. Thiếu tướng Phan Kỳ có vẻ ngậm ngùi tiếc rẻ cơ hội cho các binh lính Đông Âu không dứt khoát dùng súng xả đạn

  Bởi Hồ Gươm
  09/08/2011
  1 phản hồi

  Bị "diễn biến" thường xảy ra vào lúc ít ai ngờ tới: Liên Xô đang cải tổ để ..."có nhiều chủ nghĩa xã hội hơn", đã tự thấy đến thời kỳ "chủ nghĩa cộng sản phát triển", có thể "phân phối theo nhu cầu"; CHDC Đức và Tiệp Khắc thì đã thành "đất hứa" của các nước chậm tiến... Nó diễn biến nhanh đến mức các lực lượng vũ trang không còn biết nghe ai và bắn vào đâu, như “đội An pha”, giữa đội trưởng và chính trị viên không nhất trí, đành... án binh bất động (!). Đảng tuyên bố tự giải tán, Nhà nước tự chuyển sang chế độ Tổng thống, đảng viên và quần chúng mặc cho nhóm phản động lộng hành... Có rất nhiều nguyên nhân nhưng nổi lên là việc chọn sai nhân sự... kế tục.

  Bởi Admin
  08/04/2011
  3 phản hồi

  Bảo làm sao nhân dân ta vẫn không bằng được thế giới, nghĩ bao lâu giờ mới nhận ra được, may nhờ có Phương Nhi trên báo QĐND mở mắt cho. Hóa ra vì nhân dân ta từ xưa đến nay có thói quen lật đổ chế độ nhiều quá, đâm ra không giữ được phẩm giá, đến giờ mới khổ. Nào thử đếm xem lịch sử nước ta có bao nhiêu cuộc khởi nghĩa nông dân nhằm lật đổ chế độ lúc đó. Nhiều vô biên trung đại đến cả cận đại đến cả hiện đại cũng có luôn.

  Bởi Admin
  12/09/2010
  0 phản hồi

  Nếu thế thì có nên kiến nghị bỏ động tác “Đằng sau quay” trong hệ thống các động tác của Điều lệnh đội ngũ QĐNDVN không, đồng chí nhà báo?

  Bởi Khách
  09/09/2010
  2 phản hồi

  Xin chào nhà báo Xuân Bằng, qua trang X-cafevn.org và Danluan.org được biết ông là tác giả bài báo Đằng sau lời khuyên “Đằng sau quay”, đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày 06/9/2010, nội dung “phản bác” quan điểm của tiến sĩ Hà Sĩ Phu trong bài viết “Ý kiến nhỏ nhân ngày lễ lớn” đăng tải trên trang Bô xít VN và được các trang báo mạng hải ngoại đăng lại.

  Bởi Hồ Gươm
  09/08/2010
  17 phản hồi

  Trong nhiều năm qua, các thế lực thù địch ráo riết thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm chống phá xã hội chủ nghĩa. Một trong những mũi nhọn chúng thường sử dụng là đả phá mô hình chính trị-xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó đặc biệt là chế độ một Đảng Cộng sản cầm quyền. Chúng tuyên truyền một đảng là không có dân chủ, muốn có dân chủ phải chấp nhận tồn tại nhiều đảng…

  Bởi Hồ Gươm
  21/06/2010
  1 phản hồi

  Durch die Welt ich gehe und rufe: Friede Friede Friede

  Gerhard Marks (1889-1981)
  Bởi tqvn2004
  20/11/2009
  0 phản hồi

  Có lẽ khó tìm thấy một sỹ quan quân đội nào mà lại không phải là đảng viên ĐCSVN. Có thể thấy rằng quân đội, ngòai chức năng bảo vệ chủ quyền và tòan vẹn lãnh thổ còn là công cụ hữu hiệu để bảo vệ Đảng (1). Không phải ngẫu nhiên hay có sự nhầm lẫn nào trong câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh lại bị sửa từ “Quân đội ta – Trung với Nước – Hiếu với dân” thành “Quân đội ta – Trung với Đảng – Hiếu với dân” . Đây chính là chủ trương đảng hóa quân đội để làm cho quân đội thực sự trở thành một công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền lực độc tôn của ĐCSVN trước sự đe đọa của các thế lực đối lập, trước tiến trình dân chủ hóa đang diễn ra ở VN.