chồng chéo

  • Bởi Admin
    16/02/2011
    12 phản hồi

    Một đoạn đường, hay một cái cầu có khi ba bốn ông đều là chủ: Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, chính quyền địa phương. Thế nhưng khi tai nạn khủng khiếp trên một chiếc cầu có đường sắt xảy ra trong những ngày Tết, thì ông nọ đổ cho ông kia và chẳng ai nhận lỗi cả.