chó

 • Bởi Diên Vỹ
  07/10/2013
  0 phản hồi

  Một số thực khách cho rằng con chó bị hành hạ càng nhiều thì thịt càng ngon, điều này có thể giúp giải thích việc chó bị giết một cách tàn bạo ở Việt Nam - thường là bị đập đầu cho chết bằng những ống kim loại (có thể đập đến 10 đến 12 lần), bị cắt cổ, bị đâm vào ngực bằng lưỡi dao bầu, hoặc bị thiêu sống.

  Bởi Diên Vỹ
  06/07/2013
  2 phản hồi

  Người Việt nam ăn thịt chó từ lâu rồi, có lẽ từ thời Hùng Vương thứ nhất, bây giờ ăn thị chó đã là văn hoá ẩm thực rồi thì không thể bỏ được đâu. Nhiều nhà chó học trên thế giới đã có đơn thư kêu gọi người Việt Nam không ăn thịt chó nữa, đó chỉ là ảo tưởng. Hiện nay chó ở nhiều nước trong khu vực đã được chuyển về Việt Nam ta mổ thịt ăn. Văn hoá chó!