chỉ thị

 • Bởi Hồ Gươm
  26/09/2013
  0 phản hồi

  Hãy ra những chỉ thị, nghị quyết
  Hòa hợp lòng dân, thuận ý trời.
  Đa nguyên đa đảng là minh triết
  Vĩnh hằng cùng xã hội loài người!

  Bởi Khách
  20/09/2012
  1 phản hồi

  Do đó, văn bản 7169 không biết nên xếp vào loại nào, vì nội dung của nó thì quá nghiêm trọng (đủ kết tội theo điều 88 và/hay 79 Luật hình sự), trong khi hình thức thì "nhẹ hều" (ai muốn làm thì làm không làm cũng được (vì "VPCP XIN THÔNG BÁO để các cơ quan biết, thực hiện")?!

  Bởi Khách
  23/03/2011
  3 phản hồi

  Chỉ thị mà Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng truyền đạt tại diễn đàn Quốc hội kể trên là không rõ ràng, ôm đồm, không đúng chỗ; Việc sử dụng diễn đàn Quốc hội để truyền đạt chỉ thị về công tác tổ chức, quản lý cán bộ của Đảng vừa vi phạm Điều lệ Đảng lại vi phạm pháp luật Nhà nước.