chỉ biết học thôi chẳng biết gì

  • Bởi Sapphire
    14/11/2014
    0 phản hồi

    Học chính khóa buổi sáng. Ôn luyện buổi chiều. Làm bài tập buổi tối. Thời gian rảnh để học thêm. Để luyện thi. Ca 1. Ca 2. Ca 3. Chỉ biết học. Học. Và học. Như một cái máy.