Chế độ CSVN

 • Bởi Bắc Phong
  25/05/2014
  0 phản hồi

  Trong những tháng ngày đen tối / của lịch sử dân tộc Việt Nam / người nữ phật tử đem thân làm đuốc / nguyện hồn thiêng tổ quốc anh linh…

  Bởi Bắc Phong
  26/01/2014
  1 phản hồi

  các đảo xa nhưng vẫn là đất mẹ / chúng ta đành dứt ruột bỏ sao? / bạn tôi ngậm ngùi nói / có người dân nào không nghĩ thế! /
  nhưng với chính sách thần phục Trung Quốc của lãnh đạo CS Hà Nội / lâu nay vẫn cho công an đàn áp dân đi biểu tình / chống Trung Quốc xâm lăng / thì câu hỏi kế tiếp dành cho họ phải là / đất mẹ của ai?

  Bởi Bắc Phong
  10/01/2014
  1 phản hồi

  Có phải hắn cười khinh mạn / cho sự mục nát của chế độ CSVN / mà những con mối / là chính anh ruột hắn và những cán bộ đảng viên / tham nhũng ở mọi thành phần / từ địa phương cho đến trung ương.

  Bởi Hồ Gươm
  04/01/2014
  8 phản hồi
  aaa.jpg

  Lúc cộng sản sắp vào Sài Gòn, cụ rỉ tai với ông bà nội tôi: "Trong nhà có gì quý giá thì lo mà giấu kỹ đi nhá! Chúng nó vào sẽ cướp sạch đấy, cướp xong còn bị gán tội." Nhìn thấy sự phân vân trong mắt người đối diện (có biết khỉ gì đâu), cụ nói quả quyết: "Phải tin tôi, cộng sản chúng nó ác lắm." Không ai rành cộng sản bằng chính nạn nhân của cộng sản. Cụ Hàn đã qua đời, nhưng lời cụ còn y nguyên giá trị của sự thật. Thời đại tin học thì cộng sản càng sớm bị lột mặt nạ hơn. Nhắc tới chuyện cũ một lát, tôi có tật vậy đó, nói nay thì phải có chút xưa.

  Bởi Bắc Phong
  08/12/2013
  38 phản hồi

  Nếu so sánh ông Hồ với ông Mandela / về thành tựu giải phóng đất nước / khỏi tay thực dân thì còn tương đối được / nhưng về đạo đức cách mạng và chính trị thì thật tình…

  Bởi Bắc Phong
  29/11/2013
  0 phản hồi

  Sau bao nhiêu nỗ lực kinh khủng / của Đảng và Nhà nước thúc đẩy các đại biểu quốc hội / đồng tình thể hiện cao ý đảng lòng dân / mà vẫn còn có tới hai phiếu trắng / thế là sao?

  Bởi Bắc Phong
  27/10/2013
  0 phản hồi

  Qua vở Hồn Trương Ba da hàng thịt / chẳng lẽ tác giả Lưu Quang Vũ muốn minh định / hồn Việt Nam thanh cao không thể tồn tại / với thân xác thô tục Cộng sản.

  Bởi Bắc Phong
  03/10/2013
  0 phản hồi

  Vì nhân quyền tự do dân chủ
  chống độc tài chấp nhận tai ương
  do bản chất kẻ sĩ khí tiết
  và lòng yêu tha thiết quê hương

  Bởi Bắc Phong
  26/09/2013
  0 phản hồi

  Thực ra chính những đảng viên CSVN / mới là những “người rừng” / trong thời đại văn minh tiến bộ / của các quốc gia tự do dân chủ / mà họ vẫn sống với tư tưởng lạc hậu / của chủ thuyết Mác-Lênin.

  Bởi Bắc Phong
  07/08/2013
  0 phản hồi

  Nếu muốn thay dạng đổi hình / muốn tẩy não văn hóa nô lệ / bước đầu là phải biết tự khinh.

  Bởi Bắc Phong
  24/07/2013
  0 phản hồi

  Con trai ông mà không nhận ra / dáng người xác xơ và tiều tụy của bố / thì ai còn nhận ra ông / nhưng chắc chắn ai cũng nhận ra / nơi ông tinh thần đấu tranh bất khuất / kể cả những kẻ âm mưu và xuống tay hãm hại ông.

  Bởi Bắc Phong
  16/07/2013
  0 phản hồi

  Đám lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam / đối đầu với tham vọng bành trướng của Trung Quốc / vì thiếu bản lĩnh chính trị và hám ngôi / nên nếu lọ dọ bước hụt / thì đưa cả dân tộc đến chỗ diệt vong.