chê bai

 • Bởi Admin
  15/08/2010
  0 phản hồi

  Trước việc đầu tư tràn lan vô nguyên tắc của ông Bình, các cố vấn, tham mưu đàn em chuyên nghề ngậm miệng ăn tiền lập tức nhắm mắt tung hô là “chủ trương quá sáng suốt” là “quyết định mang tầm thời đại”. Giá như các quyết định của ông ta có một số “thằng” chửi thẳng vào mặt là mày Ngu, là mày Ngông thì đâu đến nỗi xảy ra cơ sự thế này, dân ta đâu mất toi 80 nghìn tỉ đồng xương máu như thế này.

  Bởi Admin
  26/07/2010
  3 phản hồi

  Những Bạn thật sự có hiểu biết thì sẽ chọn cách im lặng vì sợ làm ta mếch lòng, hay nhiệt tình nêu những rủi ro cho ta biết mà ta có thể gặp phải? Hay chỉ có những Bè là luôn luôn khen ta và giúp ta sung sướng bằng những câu khen ngợi trong mọi trường hợp?