Chanh Nguyen

 • Bởi Admin
  18/11/2018
  0 phản hồi

  Tự do ngôn luận và chính quyền dân chủ, vốn vẫn bị nhiều người Việt hiểu lầm và nghi kị, đã khiến lý tưởng “mọi người đều bình đẳng, đồng quyền mưu cầu hạnh phúc” sống động trong thực tế và tâm hồn của đa số dân Mỹ. Người có văn hóa Mỹ tôn trọng nhân phẩm và tự do của người khác không vì tiền tài thế lực của họ mà chỉ đơn giản vì niềm tin vào sự bình đẳng của mọi người. Người khác văn hóa có thể không hiểu được niềm tin này, một niềm tin tự nhiên và thành thật của người Mỹ. Nhờ nó mà người sa cơ, đang nhận trợ cấp của xã hội vẫn giữ lòng tự trọng và không thiếu tự tin để tìm cơ hội vươn lên. Vì nó mà người có địa vị và quyền lực không được phép, không có nhu cầu hay thói quen xúc phạm đến nhân phẩm, đến sự tự do của người nghèo yếu hơn mình. Dù thực tế của một nước hơn 300 triệu dân không đơn giản như thế, xã hội Mỹ tranh cãi và hành động để đến gần hơn với lý tưởng nhân bản “mọi người sinh ra đều bình đẳng… đều có quyền mưu cầu hạnh phúc”. Một xã hội giàu mạnh từ tinh thần đến vật chất nhờ có tự do ngôn luận và thể chế dân chủ.

  Bởi Admin
  16/10/2016
  0 phản hồi

  Điều thú vị là họ đã không phán như sấm trạng và đưa ra những khái niệm mơ hồ tùy thuộc vào cảm tính như đạo đức, lòng yêu nước, đức thanh liêm hay đòi hỏi phải tôn trọng lãnh tụ, trung thành với đảng phái, đoàn kết một lòng, nâng dân trí, chấn dân sinh vân vân. Dường như họ không hề quan tâm đến những giáo điều, kinh điển thịnh hành. Những người vừa uyên thâm vừa thực tiễn này đã tranh cãi quyết liệt với những phân tích, suy luận khách quan để thuyết phục nhau. Cùng một niềm tin vào lý tưởng dân chủ và cùng ước muốn xây dựng một xã hội hạnh phúc trường tồn nhưng khác nhau trong nhiều đường lối chính trị, những nhân vật trí tuệ này đã nỗ lực tìm sự đồng thuận để thiết lập những nguyên tắc cơ bản cho thể chế dân chủ Mỹ trước khi họ quyết liệt chống đối, thoá mạ và chơi xấu nhau vì chính kiến bất đồng theo đúng bản chất con người và thực tế của xã hội dân chủ. Tranh chấp như thế đã trở thành một sinh hoạt chính trị truyền thống không gián đoạn hay thay đổi của Mỹ, hiện đang được Trump và Clinton dẫn đầu.