Chánh án ngủ gật

  • Bởi Sapphire
    01/06/2015
    0 phản hồi

    Nếu một khi “quyền im lặng” được thông qua và đi vào đời sống, chắc chắn người dân sẽ yên tâm hơn cho chính họ mỗi khi chẳng may lâm sự, dính dáng đến pháp luật. Và khi ấy, chắc chắn các vị thẩm phán sẽ không thể tranh thủ “nhắm mắt, ngoẹo cổ” trong phiên xử nữa. Họ sẽ buộc phải tỉnh táo, sáng suốt trong suốt thời gian mặc áo quan tòa, thi hành công lý.