cầu nguyện tập thể

 • Bởi Hồ Gươm
  29/04/2011
  0 phản hồi

  Chưa biết nhà cầm quyền Việt Nam sẽ ứng xử làm sao trước hành động mang tính biểu tượng này của Nguyễn Anh Tuấn nhưng theo dự đoán sẽ kéo theo một phong trào dây chuyền "bất tuân dân sự" biến các bản cáo trạng và các lời tự thú mà công an (do ép cung mà có được) trở thành trò hề, biến những thái độ "ăn năn hối cải" thành mũi kim chích vào bộ mặt hầm hô của công an: "nếu có đủ sức thì truy tố hết cả muôn vạn người đang hàng ngày đọc các tài liệu vạch trần âm mưu biến nước Việt Nam trở thành Tập Đoàn Nguyễn Tấn Dũng (trên báo Người Việt)" .

  Bởi Hồ Gươm
  03/04/2011
  8 phản hồi

  Tại thánh lễ tối nay ngay 2-4-2011 tại nhà thờ Thái Hà thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội do Linh Mục Chánh Xứ Vũ Khởi Phụng chủ trì thánh lễ đã thắp nến cầu nguyện cho Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ. Tham dự thánh lễ có khoảng hơn 2 ngàn giáo dân

  Cùng giờ này tại nhà thờ Hàm Long cũng có thánh lễ hiệp thông thắp nến cầu nguyện cho Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ.

  Tham dự thánh

  Bởi Khách
  01/09/2009
  0 phản hồi

  Cách đây khoảng 25 năm, chúng ta còn rất dè dặt khi nói đến: Kinh tế thị trường. Thời đấy tôi và bạn bè trang lứa chỉ được nghe các cụm từ: Kinh tế Xã Hội Chủ Nghĩa, Kinh tế mói, hợp tác xã, nông trường v.v .Đặc biệt là khẩu hiệu “làm theo năng lực lưởng theo nhu cầu”. Những khẩu hiệu “tốt đẹp” ấy đã bị quy luật khách quan đẩy lùi vào quá khứ.