cáo bạch

 • Bởi Admin
  10/03/2013
  4 phản hồi

  Chúng tôi có chữ ký trực tiếp của rất nhiều cá nhân tham gia đòi thay đổi mạnh mẽ Hiến Pháp, để nhân dân ta yên lòng bước vào giai đoạn xây dựng Tổ quốc mới được tam quyền phân lập, sao cho không một tổ chức hoặc cá nhân nào có thể có cơ hội đứng trên Pháp luật, đứng trên Nhân dân, đứng trên Tổ quốc – trong đó tất nhiên có đầy đủ chữ ký trực tiếp của nông dân và sinh viên ở Hà Tĩnh.

  Bởi Khách
  02/03/2010
  1 phản hồi

  Như trên đã đề cập, thông tin công bố của công ty rất quan trọng. Khi có tiền muốn đem đầu tư vào công ty một cách tất nhiên là nhà đầu tư phải làm công việc là "chọn mặt gởi vàng". Quá trình lựa chọn này được thực hiện dựa trên quá trình tìm hiểu về doanh nghiệp thông qua các thông tin do công ty cung cấp. Về mặt tâm lí, ai cũng muốn mình đầu tư sẽ có lời.