Canh Le

 • Bởi Admin
  20/05/2019
  0 phản hồi

  Nhiều người Việt Nam, khi thấy con mình gây lộn hay đánh lộn với con người khác thì chẳng cần biết đúng sai, cứ đùng đùng chạy ra mắng đánh con người khác xối xả, bênh con mình chằm chặp. Họ lập luận đơn giản: con mình thì mình phải bênh!

  Bởi Khách
  23/01/2015
  0 phản hồi

  Đời cách mạng, rồi đây sung sướng hỉ / Chức quan cao, tiền của nhũng tham đầy / Là vi-la, xế hộp, gái kề vai / Là thân sống phủ phê nhờ cướp giựt / Dân khổ oán, thôi cần chi biết nữa / Độc tài ơi! Ta đã hiểu mi rồi.

  Bởi Khách
  31/08/2014
  7 phản hồi

  Ơ, mà tại sao họ phát triển !? Tại vì họ biết sử dụng chất xám, trí thông minh, óc sáng tạo, tài khéo léo..., biến những thứ tưởng chừng như vô ích, vô dụng thành hữu ích, hữu dụng! "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" là vậy! Cho nên, chất xám quyết định sự phát triển, rồi sự phát triển tác động lại chất xám, chứ sự phát triển không quyết định chất xám!

  Bởi Admin
  22/07/2014
  39 phản hồi

  Các nước đều có môn "Việt Nam Học" để nghiên cứu về Việt Nam, đừng vội nghĩ rằng vì Việt Nam "oai linh", "hiển hách", "vinh quang", "vĩ đại", "thần thánh"... gì, mà họ "nghiên cứu" là nhằm để giành được vị thế chủ động trên mọi phương diện khi bang giao, kể cả trong chiến tranh...! Việt Nam nghiên cứu về các nước được bao nhiêu...!? Việt Nam mãi ở trong thế "nhược tiểu", bị động, bị chèn ép, và buộc phải dùng chiến tranh làm phương tiện để giải quyết tranh chấp là vì lý do đó!...

  Bởi Admin
  20/07/2014
  0 phản hồi

  Trong khi dân tộc ta "cần cù" "con trâu đi trước cái cày theo sau", thì thiên hạ "lười biếng" quá nên đã sáng tạo ra cái xe máy cày, rồi máy xới, máy gặt đập liên hợp...

  Bởi Admin
  27/05/2014
  0 phản hồi

  Những ngày tháng 4/1975, Tổng thống Ford và Ngoại trưởng Kissinger vẫn cố gắng thuyết phục Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, không phải để giữ được Miền Nam nữa mà chỉ là để "giữ uy tín cho Hoa Kỳ trên thế giới, chứng tỏ Hoa Kỳ không bỏ rơi đồng minh"...