canh bạc

 • Bởi Admin
  04/12/2013
  2 phản hồi

  Đa số nhân viên an ninh bao quanh tôi cũng trẻ như Đức. Không đề cập đến những bất đồng sắc cạnh xung quanh điều 4 hiến pháp, tôi nhận ra vẻ ưu tư đầy đặn trong mắt họ, trong thần sắc của họ khi tôi nói về nạn tham nhũng kinh hoàng, các nhóm lợi ích và nhóm thân hữu, các bất công kinh tế cùng bất ổn xã hội đang lên đến tột đỉnh. Đó cũng là những nội dung trong các bài viết đăng công khai của tôi.

  Bởi Admin
  17/10/2012
  2 phản hồi

  Đây là điều rất quan trọng đối với những người quan tâm đến cuộc vận động cho một cuộc chuyển tiếp dân chủ ôn hòa, cả trong và ngoài Đảng: các định chế bảo vệ quyền lực và quyền lợi cho một thiểu số lãnh đạo của Đảng có khả năng chuyển hóa để quyền lực chịu sự kiểm soát và quyền lợi bị giới hạn không? Nếu câu trả lời là không thì chúng ta không nên bận tâm với Đảng mà chỉ nên sửa soạn cho một cuộc tự sụp đổ của Đảng và làm lại từ đầu.

  Bởi Khách
  31/01/2010
  0 phản hồi

  Các nhà dân chủ Hồng Kông đã đánh cược lớn vào tuần này. Mệt mỏi với các cuộc phản kháng và các cuộc thương lượng, thất vọng với tốc độ cải cách chính trị chậm chạp, năm đại biểu lập pháp từ hai đảng chính trị đã đưa đơn từ chức.