cán bộ công ích

 • Bởi Mắt Bão
  05/09/2013
  0 phản hồi

  Thay vì sự sẻ chia của người đứng đầu với nhân viên của mình. Người ta tìm mọi cách bòn rút, cắt xén mang miếng cơm manh áo của nhân viên để vinh phân phì da khi những đồng lương tiền tỷ đó có được trên miếng cơm manh áo người lao động.

  Bởi Mắt Bão
  05/09/2013
  9 phản hồi

  Cũng may mà đương kim Thủ tướng Việt Nam có bản lĩnh của người Cộng sản nên nhất quyết không thoái thác nhiệm vụ Đảng giao để tiếp tục lãnh đạo nền kinh tế Việt Nam đi về phía trước…