Cam Táo

 • Bởi Admin
  05/11/2012
  0 phản hồi

  Có ba lý do cho thấy, việc Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ về pháp quyền và nhân quyền tại Trung Quốc, là một cách chơi thông minh. Thứ nhất, sẽ thu hút sự ủng hộ ở bên trong Trung Quốc. Những người ủng hộ can đảm nhất cho nhân quyền và công lý ở Trung Quốc sống ngay trong đất nước này, chứ không phải là những người sống dọc theo bờ sông Potomac. Thứ hai, sẽ có thêm nhiều cơ hội kinh tế cho Hoa Kỳ nhờ giai cấp trung lưu Trung Quốc (những khách hàng tương lai), đồng thời ngăn cản các công ty quốc doanh Trung Quốc hưởng những lợi thế bất công vì mức lương thấp, vì quy định về môi trường lỏng lẻo, và vì cướp đất. Thứ ba, sẽ thực sự thúc đẩy sự ổn định lâu dài của Trung Quốc.

  Bởi Admin
  28/09/2012
  14 phản hồi
  6283.jpg

  Cuộc thi đấu diễn ra đúng vào lúc có những biến động nguy hiểm trong lịch sử Nam Phi. Chủ nghĩa khủng bố của nhóm cánh hữu cực kỳ bảo thủ chống lại trật tự dân chủ mới vẫn là mối đe dọa đáng sợ, với hàng chục ngàn người da trắng có trang bị vũ khí hạng nặng được huấn luyện quân sự bài bản, vẫn sôi sục căm hờn khi nhìn thấy nhóm đa số da đen lên nắm quyền lực. Ưu tiên hàng đầu của Mandela khi trở thành tổng thống chính là ngăn chặn một cuộc tắm máu, và đặt nền móng cho trật tự dân chủ mới, một nền dân chủ mà tất cả mọi người Nam Phi, không phân biệt quan điểm chính trị hay chủng tộc đều thấy thuộc về họ.