cải cách hành chính

 • Bởi Admin
  28/06/2013
  0 phản hồi

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn về kết quả đạt được, yếu kém cần khắc phục và định hướng trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội.

  Bởi Hồ Gươm
  21/08/2012
  0 phản hồi

  Đã không có bất cứ con số nào được sử dụng ở phần “về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng”, một trong ba nội dung lớn tại báo cáo này. Dù, không ít câu chữ mang tính khẳng định đã xuất hiện.

  Theo Thanh tra Chính phủ, đến nay, công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến tích cực. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy nhà nước, cải cách hành chính, quản lý, sử dụng tài sản công. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng đã từng bước được kiềm chế.