cách mạng Edsa

  • Bởi Mắt Bão
    05/10/2014
    0 phản hồi

    Thế giới đang chứng kiến một cuộc cách mạng được cho là đẹp mắt chưa từng có trong lịch sử đang diễn ra ở Hong Kong, nhưng một cuộc cách mạng tương tự cũng đã từng diễn ra ở Philippines cách đây hơn 28 năm.