cách chức

 • Bởi Hồ Gươm
  19/07/2012
  0 phản hồi
  Chủ đề: Thế giới

  Dân biểu Frank Wolf: Rằng đại sứ Shear cần phải bị cách chức. Nếu chính quyền Mỹ làm đúng, họ phải cách chức ông đại sứ David Shear và thay bằng một vị khác biết cổ võ cho các giá trị của Hoa Kỳ, cổ súy nhân quyền và giúp đỡ những giáo dân, những tín đồ Phật giáo, những người Thượng Tây Nguyên, những nhà hoạt động dân chủ, và những blogger tại Việt Nam, những người mưu tìm và khao khát quyền tự do căn bản của con người.

  Bởi Admin
  25/07/2010
  0 phản hồi
  Chủ đề: Pháp luật

  Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Trường Tô bị khai trừ ra khỏi đảng và theo quyết định của Thủ tướng, ông Tô bị đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.