Buôn Ma Thuột

  • Bởi Admin
    17/10/2010
    0 phản hồi
    dsc445622.jpg

    Tiếp nối nỗ lực của chúng tôi ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền Giang, Bình Dương, một nhóm bạn ở Buôn Ma Thuột đã nhập cuộc bằng cách in và dán khắp nơi tờ rơi "HS - TS - VN" trong thành phố.