Bùi Minh Hiếu

  • Bởi Admin
    09/07/2017
    0 phản hồi

    Nhìn lệ kệ sách của cửa hiệu, tôi thấy vô vàn những cuốn sách dạy làm giầu, nhưng chẳng thấy cuốn nào ghi là dạy làm người cả. Tôi nghĩ chúng ta cần dạy con cháu mình biết cách làm người trước đã, vì chỉ khi biết làm người rồi, thì cái sự giàu ắt nó sẽ tự tìm đến. Còn nếu chỉ có biết làm giàu nhưng chưa biết làm người thì quả thật là bất hạnh lắm.