Bùi Công Thủ

  • Bởi Admin
    29/09/2013
    0 phản hồi

    Khi dân ta im lặng / Chấp nhận thể chế này / Là chấp nhận mất mát / Và trả giá mỗi ngày