BOT

 • Bởi Admin
  17/08/2017
  0 phản hồi

  Tài xế không có lỗi khi dùng tiền lẻ vì tiền lẻ, tiền chẵn đều là tiền của Ngân hàng NN Việt Nam in ra. Không có luật nào bắt người ta phải tiêu tiền chẵn, mọi đồng tiền sinh ra đều có quyền bình đẳng. Nếu BOT đặt hợp lý, tiền thu hợp lý, lái xe sẵn sàng rút tiền chẵn, ai chả hiểu thời gian là tiền bạc.

  Bởi Admin
  16/08/2017
  0 phản hồi

  Tài xế vo tròn tiền lẻ, đúc vào chai nhựa trả cho trạm thu phí ở BOT ở Cai Lậy (Tiền Giang) để phản đối mức phí từ 35.000 - 180.000 đồng/lượt. BOT Tào Xuyên (Thanh Hoá) phải tạm dừng gấp việc thu phí vì chủ đầu tư quá lãi khi thời gian thu phí đươc phê duyệt lên tới 30 năm. Trước đó, sau khi Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào cuộc điều tra, thì 13 dự án BOT phải giảm thu phí 100 năm.

  Pages