bồi dưỡng

 • Bởi Cát Bụi
  15/09/2014
  1 phản hồi

  Trong bài này, tôi có ý định bàn về ba câu hỏi:

  Bồi dưỡng học sinh giỏi và hệ thống các trường THPT chuyên: cần hay không?
  Dạy gì ở trường chuyên?
  Sau trường chuyên, làm gì?

  Bởi Mắt Bão
  12/11/2013
  0 phản hồi

  Nói đến văn hóa đọc không thể không nói đén thói quen đọc, phương pháp đọc và danh mục sách cần phải đọc. Đọc đủ thứ mà bỏ qua một tối thiểu kinh điển không thể nâng cao trình độ văn hóa lên được.

  Bởi Admin
  10/04/2013
  0 phản hồi

  Kết quả khảo sát xã hội học của Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới vừa công bố cho thấy, 80% công chức có thu nhập ngoài lương, trong đó tiền bồi dưỡng từ các cuộc họp chiếm 55%.