bốc phét

 • Bởi Admin
  22/03/2019
  3 phản hồi

  Một thời kỳ nào đấy ở Liên Xô, đồng chí Lê Duẩn của ta từng đập bàn quát mắng Nikita Khrushev vì cái tội “xét lại”. (Chi tiết được nhà báo-nhà văn Vũ Thư Hiên nêu trong tác phẩm “Đêm giữa ban ngày”).

  Bởi Admin
  12/04/2017
  4 phản hồi

  Thế giới ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở Việt Nam một ông Đại tá, tiến sĩ có tên Phan Văn Từ, nguyên Trưởng phòng công nghệ cao, Viện tên lửa, Bộ quốc phòng, tuyên bố một câu xanh rờn “bắn hạ Tomahawk chỉ cần một phát súng trường”.

  Bởi Admin
  23/10/2012
  3 phản hồi

  Sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên bị bắt cóc vì hai tội: Không mua hàng TQ và Làm thơ chống xâm lăng. Trước tiên, nhà nước chối biến việc bắt cóc Phương Uyên. Sau đó, nhà nước lại trâng tráo cho biết: “Khi nào tìm thấy tội sẽ gửi công văn về gia đình!”.

  Bởi Admin
  14/11/2011
  2 phản hồi

  Xem nhắn tin bình chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới như ngày hội, chúa đảo Tuần Châu Đào Hồng Tuyển đã nhắn hơn 110.000 tin bình chọn.